Ettevõtlusõppe koolitused

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames korraldame koolitusi, mis toetavad õpetajaid ettevõtlusõppe moodulite rakendamisel ja õppijate ettevõtluspädevuse arendamisel. Koolituste korraldajateks on partnerorganisatsioonid, ülikoolid ja ettevõtted.

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu raames korraldame koolitusi, mis:

  • aitavad rakendada koolis ettevõtlusõppe mooduleid ja ainekavasid
  • arendavad ettevõtlusõpetajate baasoskusi ja ettevõtlusalaseid teadmisi;
  • toetavad õppijate ettevõtluspädevuse arendamist õppetöös, lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist 

Selleks pakume 6-osalisi põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi. Kõik Edu ja Tegu programmis toimuvad koolitused, koolitusprogrammid nii baas- kui meistriklassi tasemele ja seminarid leiad SIIT 

Viimati uuendatud 30.03.2021