Juhi kompetentsimudel

Haridusasutuse juhi kompetentsimudeli eesmärk on kirjeldada 2025. aasta perspektiivis haridusasutuse juhti kui kooliuuendajat, kes mõistab ühiskonna arenguid ja tulevikuootusi haridusasutusele ning toetab igat õpilast tema võimete maksimaalsel arendamisel.

Kompetentsimudelit kasutatakse haridusasutuse juhi värbamisel ja valikul, koolitamisel, individuaalsel nõustamisel, tulemushindamisel ning tunnustamisel. 360° tagasiside meetod juhtide kompetentsimudeli põhjal võimaldab kasutada informatsiooni individuaalse arenguplaani koostamisel ja võrrelda juhi enda hinnangut teiste poolt antud hinnangutega olulistes kompetentsides.

Tutvu lähemalt haridusasutuse juhi kompetentsimudeliga:

Seminarid

Selleks, et 360° tagasiside meetodi läbiviimine juhi kompetentsimudeli põhjal oleks tulemuslik, ootame haridusasutuste juhte ja haridusasutuste pidajate esindajaid 360° tagasiside meetodi veebiseminarile.

Seminari teemad on: 

  • 360° tagasiside meetodi ja erinevate etappide tutvustus
  • valimi koostamine
  • 360° tagasiside tulemuste analüüs
  • järeltegevused tagasisideperioodi järgselt

Registreeru seminarile SIIN!

Lisainfo:

Kadi Hajetski
Koolituskeskuse peaspetsialist
tel: 735 0546
kadi.hajetski@harno.ee

Viimati uuendatud 27.10.2021