Keelekümbluskoolitused

Keelekümbluskoolitused on mõeldud üldhariduskoolide õpetajatele, et toetada erineva keeletasemega, sealhulgas eesti keelest erineva kodukeelega laste koosõpetamist, eestikeelses õppes. Koolitusel mõtestatakse lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) ning keelekümbluse põhimõtteid klassi, kooliastme ja asutuse tasandil. Samuti käsitletakse heade õpetamistavade levikut haridusasutuses.

Õpetajad saavad osaleda nii üleriigilistel kui ka piirkondlikel koolitustel. Koolitused pakuvad täiendõppe võimalusi kokku kaheksal õppekaval. Kuuel õppekaval korraldatakse mitmekeelse õppe büroo eestvedamisel üleriigilisi koolitusi peamiselt Tallinnas ning kahel õppekaval nii Jõhvis, Narvas, Pärnus, Tallinnas ja Tartus.

Üleriigiliste metoodikakoolituste sari avatakse enne õppeaasta algust augustis, et anda keelekümblusklassis alustavatele õpetajatele lõimitud aine- ja keeleõppe, keelekümbluse metoodika rakendamiseks esmased põhimõtted ja metoodilised töövõtted. Õppeaasta vältel avatakse registreerimisvõimalused järk-järgult ka teistele õppekavadele.

Meie korraldatud koolitustel on õpetajatele osalemine tasuta, transpordikulud katab osaleja. Koolitustingimustega saab tutvuda täienduskoolituste infosüsteemis Juhan

Koolituste õppekavad

"LAK-õppe rakendamise kogemusi õpetajalt õpetajale" 

Koolituse käigus käsitletakse LAK-õppe ja keelekümbluspõhimõtete rakendamist klassiruumis, ainetevahelist lõimingut, koostöist õppimist ning tagasisidestamise ja hindamise võimalusi. Koolitusel vaadeldakse ja analüüsitakse koolitunde. Osaleja reflekteerib oma tööd õpetajana, osaleb rühmanõustamisel.

 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad.
 • Maht: 36 tundi (neli ühepäevast sessiooni:16 tundi seminari, 8 tundi tunnivaatlusi, 8 tundi nõustamist ja 4 tundi iseseisvat tööd).

Toimumisajad ja -kohad:

II poolaasta

 • Tallinna Läänemere Gümnaasium, Vormsi 3, Tallinn.
  Koolituspäevad: 25.08, 24.09, 25.10 ja 26.10.2021
  Kontakt: Anna Sele, anna.sele@laanemere.tln.edu.ee


  Registreeru SIIN   
 • Narva Vanalinna Riigikool, Kraavi 2, Narva.
  Koolituspäevad: 23.09, 7.10, 20.10, 9.11.2021.
  Kontakt: Krista Juhkov, oppeala@gmail.com


  Registreeru SIIN  
 • Mustamäe Humanitaargümnaasium, H. Tammsaare tee 145, Tallinn.
  Koolituspäevad:12.10, 03.11, 18.11, 19.11.2021.
  Kontakt: Merike Kõrven, Merike.Korven@mhum.edu.ee


  Registreeru SIIN 

"Lõiming kooli õppekava rakendamisel" 

Koolituse läbinud meeskond kaardistab aine- ja keeleõppe lõimingu võimalusi oma kooli õppekavas, leiab õppeainete ühisosa; kavandab koostöös kooli õppeprotsessi kirjelduse, võttes näidiseks lõimitud aine- ja keeleõppe põhimõtted. Koolituse käigus valmivad rühmatööde tulemusena erinevaid õppeaineid lõimivad töökavad.

 • Sihtrühm: kooli(de) klassipõhised aineõpetajate töörühmad (4–6 liiget). Soovituslik eelnev osalemine põhikoolitustel „LAK-õppe, keelekümbluse ABC“.
 • Maht: 27 tundi (2+1 päeva), 1 kodutöö (4 tundi).

Toimumisajad ja -kohad:

II poolaasta (registreerumine avatakse hiljemalt 1 kuu enne koolituse algust)
 

 • Tartu Aleksander Puškini Kool, Uus 54, Tartu.
  Koolituspäevad: 18.–19. 08, 24.09.2021.
  Kontakt: Tatjana Kodas, tatjana_kodas@apkool.tartu.ee


  Registreeru SIIN 
 • Jõhvi Vene Põhikool, Narva mnt 16, Jõhvi.
  Koolituspäevad: 25.–26.10, 28.12.2021
  Kontakt: Margit Pinna-Valge, margitpinna@gmail.com


  Registreeru SIIN
 • Tallinna Pae Gümnaasium, Pae 5, Tallinn.
  Koolituspäevad:  4.–5.11, 19.11.2021.
  Kontakt: Natalia Presnetsova, n.voronova@pae.tln.edu.ee


  Registreeru SIIN
 • Pärnu Tammsaare Kool, H. Tammsaare pst 30, Pärnu.
  Koolituspäevad: 11.–12.11, 10.12.2021
  Kontakt: Reet Merilaine, reet.merilaine@tammsaarekool.parnu.ee


  Registreeru SIIN 

Koolituste üldinfo

Registreerimine koolitustele toimub kuni kohtade jätkumiseni. Registreerimise tühistamine on arvestatav kuni seitse päeva enne toimumist.

Täies mahus osalejate koolituse kulud (v.a transport) katab Haridus- ja Teadusministeerium Harno mitmekeelse õppe büroo vahendusel. Koolitusele mitteilmunute ja katkestajate kulu katab kool. Koolitustega seotud täiendavat infot (sh päevakavad ja kontaktõppes või veebis toimumine) annavad koolituste kontaktisikud.

Koolitused toimuvad veebis või kontaktõppes, vastavalt Terviseameti soovitustele ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt seatud korrale.

Siit leiad keelekümblusprogrammi lõimitud aine- ja keeleõpet toetavad 2021. aasta 2. poolaasta üleriigilised täienduskoolitused põhikooliõpetajatele.  

Tutvu õppekavadega SIIN

Registreerimine koolitustele toimub kuni kohtade jätkumiseni. Registreerimise tühistamine on arvestatav kuni seitse päeva enne toimumist. Täies mahus osalejate koolituse kulud (v.a transport) katab HTM Harno mitmekeelse õppe büroo vahendusel. Koolitusele mitteilmunute ja katkestajate kulu katab kool. Koolitustega seotud täiendavat infot, (sh päevakavad ja kontaktõppes või veebis toimumine) annavad koolitajad - kontaktisikud. 

Koolitused toimuvad vastavalt Terviseameti soovitustele ja HTMi poolt seatud korrale veebis või kontaktõppes.  

LAK-õppe ja keelekümbluse ABC  

Õppekava: LAK-õppe ja keelekümbluse ABC  (I–II kooliastme klassiõpetajatele) 

 • Sihtrühm: I–II kooliastme klassiõpetajad. 
 • Maht: 45 tundi (kaks sessiooni 3+2 päeva, sh kuus tundi iseseisvat tööd). 
 • Aeg: 1. sessioon 9.-11. august, 2. sessioon: 30. septembril –1. oktoobril 2021. 
 • Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerunuile). 
 • Koolitajad: Silja Risti ja Minna Sillamaa

Registreerumine 1. kooliastme õpetajate koolitusele SIIN
 

Õppekava: LAK-õppe ja keelekümbluse ABC (II–III kooliastme aineõpetajale) 

 • Sihtrühm: II–III kooliastme aineõpetajad. 
 • Maht: 45 tundi (kaks sessiooni 3+2 päeva, sh kuus tundi iseseisvat tööd). 
 • Aeg: 1. sessioon 9.-11. august,  2. sessioon: 30. septembril –1. oktoobril 2021 
 • Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerinuile). 
 • Koolitajad:  Anne Kloren ja Anu Parts 

Registreerumine 2. ja 3. kooliastme õpetajate koolitusele SIIN
 

Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes 

Õppekava: Koostöised õppeviisid lõimitud aine- ja keeleõppes (põhikolli õpetajatele)

 • Sihtrühm: I–III kooliastme õpetajad. 
 • Aeg: 18.–19. augustil  2. sessioon 27.–29 septembril, 3. sessioon 27.–28. oktoobril 2021.
 • Maht: 60 tundi (kolm sessiooni 3+2+2 päeva, seitse tundi iseseisvat tööd). 
 • Koht: 1. sessioon looduskaunis kohas, 2. ja 3. sessioon Tallinnas (täpsem info registreerunuile). 
 • Koolitajad: Anne Kloren ja Anu Parts. 

Registreerumine koolitusele SIIN
 

Metoodikakoolituste õppekavad lasteaedadele

Dokumendid

Lisainfo:

Maire Kebbinau
tel: 7350648
Maire.Kebbinau@hm.ee

Viimati uuendatud 15.09.2021