Koolijuhtide coach'ing

Nii nagu maailma parimatel sportlastel on oma treenerid, et tippu jõuda ja seal püsida, vajavad edu saavutamiseks coach’e ka teiste alade tipptegijad – sealhulgas koolijuhid.

Nüüd on üldhariduskooli või kutseõppeasutuse juhtidel võimalus taotleda endale coach, kes aitab juhti tema arenguteel. Meie salve kuulub kümme Eestis tunnustatud ja rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach’i, kes aitavad individuaalsete kohtumiste käigus püstitada haridusasutuse juhtidel nii isiklikke kui ka organisatsiooni arengu eesmärke ning on toeks nende saavutamisel. Coach’ide eesmärk on olla juhtidele arengupartneriks haridusasutustes toimuvate ümberkorralduste faasis ja muutuste juhtimise käigus. Lisaks võimaldavad kohtumised arendada juhtimisalaseid kompetentse – kogedes coach' ingu protsessi ning selle kasu ja mõju juhi enesearengule, annab see julguse arendada ka juhi enda oskusi ning rakendada coach’ivat juhtimist oma organisatsioonis igapäevaselt.

Kuidas coach'ing toimub?

Üldhariduskoolide või kutseõppeasutuste juhid saavad taotleda coach’i teenust. Endale sobivaima saab taotleja valida meie pakutavate coach’ide seast, arvestades valiku tegemisel muuhulgas ka eesseisva lahendamist vajava ülesande valdkonnaga. Sessioonid on individuaalsed kohtumised, mis võivad aset leida nii kontaktkohtumistena kui ka virtuaalsel kujul.

Taotlemine

 • Coach’i saab taotleda üld- või kutseõppeasutuse direktor.
 • Periood kestab kuni 30.11.2022.
 • Sessioonide maht ühe coachee kohta on kokku maksimaalselt 8 astronoomilist tundi.

Vali coach’ide seast välja endale sobiv, kellega soovid koostööd alustada. Palun kirjelda ja põhjenda motivatsioonikirjas (maksimaalselt A4):

 • milliste arengueesmärkide toetamiseks coach’i vajad;
 • võimalikku eesseisvat lahendamist vajavat ülesannet ning oma tööalaseid väljakutseid, mille puhul vajaksid kõige rohkem abi;
 • too motivatsioonikirjas välja sinu staaž hariduse valdkonnas ja praegusel ametikohal;
 • too motivatsioonikirjas välja kas oled kasutanud coach' ingu teenust varasemalt.
 • Saada palun oma motivatsioonikiri e-posti aadressile keiu.tamm@harno.ee hiljemalt 27.01.2022.
 • Kuni kümne päeva jooksul pärast motivatsioonikirja laekumist viime coach’i ja coachee omavahel kokku koostöö alustamiseks.
 • NB! Kui valitud coach’il on juba maksimaalne hulk coachee’sid täitunud, siis pakume välja mõne teise.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid" vahenditest.

Tutvu coach'idega

Sigrid Melts

Sigrid Melts on juhtide ja meeskondade rahvusvaheliselt sertifitseeritud coach' i ja superviisorina tegutsenud 12 aastat. Haridusvaldkonna arendamine on tema südameteema. 18 aastat õpetajatööd ja 5 aastat kahe kooli juhtkonnas töötamist on võimaldanud tal koolielu kogeda läbi mitme erineva rolli. Lapsevanema rollis on ta olnud tänu kolmele lapsele.

Noored Kooli meeskonnas on ta õpetajate toe juhina aidanud noortel õpetajatel  nüüdisaegset õpikäsitust tõlgendada ja ellu rakendada. Tallinna Ülikoolis loeb ta kursust "Õpetamise sotsiaal-emotsionaalsed aspektid". Sigrid korraldab koolitusi "Teadlik juht" ja "Teadlik õpetaja" ning 8 nädalast "Teadveloleku kursust".

Sigrid on coach'ide ja superviisorite väljaõppe õppejõud ning Circling Europe sertifitseeritud Circling praktikate juhendaja. Lisaks on tal ka pikaajaline kogemus organisastiooni konstellatsioonide juhendamisel.

Valdkonnad:

 • Kooli missiooni, visiooni ja kooli väärtuste loomine. Sihtgruppe kaasav kooli arengukava loomine.
 • Suhted meeskonnas. Kaasav juhtimine. Toimiv kommunikatsioon.
 • Kuidas kriisi kooli kasuks ja edasiviiva jõuna rakendada.
 • Emotsioonide juhtimine.
 • Koolijuhtide kompetentsimudel. Koolijuht kui esiõppija ja eestvedaja.
 • Muudatuste juhtimine.
 • Juhi erinevad rollid ja vastutus.
 • Enesejuhtimine ja läbipõlemise ennetamine ehk kuidas luua elutervet ja heaolul põhinevat koolikultuuri.
 • Suhted kogukonna ja lapsevanematega.
 • Uute õpetajate sisseelamisprogrammi loomine ja mentorlus.

Ko-otsingul on Sigrid arengupartneriks juhtidele, pakkudes lahenduste leidmiseks süsteemset, lahenduskeskset ja teadvelolekul (mindfulness) põhinevat coach'ingut, muuhulgas ka loovmeetodeid ja praktikaid erinevatest psühhoteraapiatest. 

Piret Bristol

Piret Bristol on hariduselt psühholoog ning omandanud psühholoogilise nõustaja ja psühhoterapeudi täiendhariduse. Piret on läbinud ANSE rahvusvahelistele standarditele vastava superviisori ja coach'i väljaõppe (Institut für Supervision Organisation Kommunikation der Rote Faden ja Tallinna Ülikool, 530 kontaktundi) ning on  sertifitseeritud Erickson Professional Coach   (koolitus "The Art and Science of Coaching", Erickson Coaching International, 128 kontakttundi, ACSTH). Ta on täiendanud end süsteemse konstellatsiooni coachingu alal (Coaching Constellations Ldt., John Whittington, 2017, 2021).

Piret on töötanud koolipsühholoogi ja Tallinna Hariduskolleegiumi Põhikooli juhatajana ning õpetanud psühholoogiat mitmetes koolides.

Praegu on ta Bristol & Partnerid OÜ superviisor, coach ja koolitaja, International Supervision and Coaching Institute`i superviisorite/coach'ide väljaõppe põhiõppejõud ja Vytautas Magnus University külalislektor.

Piret on superviseerinud ja coach'inud juhte ja spetsialiste üle 2000 tunni. Pireti klientide hulgas on viimastel aastatel olnud paljud haridusjuhid ja õpetajad, aga ka koolijuhtide järelkasvu programmis osalejad.

PIRETI TÖÖVAHENDID COACHINGUS

 1. Team Management Profile – meeskonna rollide ja tööeelistuste analüüsimise vahend.
 2. Linking Skills Profile – meeskonna koostööoskuste analüüsi vahend.
 3. Tribal Culture & Leadership – organisatsioonikultuuri tasandid.
 4. Süsteemse konstellatsiooni-coach' ingu meetodid.
 5. Lahenduskeskse coach'ingu meetodid.
 6. Gestaltteraapia tehnikad.

Valdkonnad:

 • Meeskonnaarendus ja meeskonna juhtimine.
 • Muudatuste juhtimine.
 • Organisatsioonikultuuri arendamine.
 • Võim ja mõjustamine, juhtimine läbi isikliku mõjuvõimu.
 • Konfliktilahendus ja –vahendus.
 • Hübriidtöö eripärad.
 • Stressiga toimetulek ja läbipõlemise ennetamine.
 • Enese juhtimine ajas, vaimne tasakaal.

"Coach'ina töötades kasutan põhiliselt süsteemse ja lahenduskeskse lähenemise meetodeid. Pean tähtsaks dialoogi ja suhet inimeste vahel. Armastan Albert Schweitzeri filosoofiat, mille põhiprintsiibiks on aukartus elu ees. Lähtun oma töös mitteteadja positsioonist, olen lummatud inimeste lugudest ja toetan põnevusega oma klientide vaimseid rännakuid parema elu suunas," ütles Piret. "Kuna ennast peegeldav ning analüüsiv juht on kogu organisatsiooni arengu üks olulistest mõjuritest, siis pean oluliseks koolijuhi pidevat tööd iseendaga."

Võimalus coach'ida paljusid haridusjuhte koolitusprogrammi "Personalijuhtimine haridusasutuses" raames on Piretile näidanud, et koolijuhile on oluline arendada harjumust ennast kõrvalt vaadelda ja õppida esitama küsimusi oma tegevuse ning mõju kohta. Ta usub, et saab olla haridusjuhile kasulik, sest on aastaid Eesti haridusvaldkonnaga tööalaselt kokku puutunud ning ise ka koolijuhina töötanud ning on hästi kursis Eesti hariduse arengusuundadega.

Väljaspool tööd on ta elukaaslase, kahe täiskasvanud poja ema ja nelja lapselapse vanaema rollis. Liigub rõõmuga rattal ning suuskadel, armastab Eestis ja maailmas ringi rännata ning sukeldudes veealust maailma avastada.

Kadri Arula

Kadri Arula on diplomeeritud juhtide ja meeskonna coach (Academy of Executive Coaching 2015), ICF-i (International Coaching Federation) liige ja ICF Estonia juhatuse liige. Samuti on Kadri Structogram neuropsühholoogia koolitussüsteemi koolitaja. Coachina tegutseb ta 2015. aastast, ärimentoringa 2007. aastast.

Coach'ing tähendab Kadri jaoks vestlust iseenda targema minaga. Juhendamises näeb ta lumepalli efekti – mis mõjub juhile, jõuab ka organisatsiooni ja rahulolu kasvab sealgi. Kiiresti muutuvas maailmas on coach'ing distsipliin, mis aitab hoida inimest enda valitud kursil sõltumata raputuste tugevusest ning säilitades tema autonoomsuse ja vabaduse. Kadri tugevuseks on väga mitmekesine töökogemus – ta on olnud juht erinevatel tasanditel (üle 20 aasta) ja ka (tipp)spetsialist, töötanud nii era- kui avaliku sektori organisatsioonides. Kadri on viimastel aastatel pakkunud coach'ingut nii erinevate koolide juhtidele kui õpetajatele (muuhulgas koordineeris kevadel 2021.a. ICF Estonia pro bono projekti üle 80 õpetajale).

Kadri on õppinud kundalini jooga õpetajaks, mis annab oskuse olla kohal igas hetkes ja aitab kaasa vaimse tervise teemade toetamisel.

Valdkonnad:

 • Stressiga toimetulek ja enesejuhtimise süsteemi arendamine.
 • Liidrivõimete arendamine.
 • Oma tulevikustsenaariumide kujundamine.
 • Muudatuste juhtimine.
 • Organisatsioonikultuuri arendamine ja juhtimise strateegiate parandamine.
 • Meeskonna juhtimine ja arendamine.
 • Keerulised vestlused, probleemide lahendamine.

Karin London

Karin London on töötanud koolitaja ja superviisori/coach'ina 26 aastat, seeniorsuperviisor ja coach 2016 aastast. Aastatel 2010-2017 õpetas ta Moreno Supervisiooni- ja Coachingu Koolituskeskuses superviisoreid ja coach'e ning kovisiooni süsteemide arendamist. Ta on kirjutanud vastavasisulisi artikleid, mis on avaldatud Äripäeva Juhtimise Käsiraamatus, Directoris jne. Karin on õppinud Tartu Ülikoolis esimese haridusena eripedagoogigat ja töötanud Mainori Kõrgkooli meeskonna juhtimise ja juhtimispsühholoogia õppejõuna. Ülikooli ajal alustas ta psühhoteraapia õpinguid psühhodraama alal, pärast seda NLP, pereteraapia, pere- ja organisatsiooni konsteallatsioonide- ning teiste teraapiate alal. Neid võtteid ta coach'ingu läbiviimisel ka kasutab.

Karin on läbinud superviisori ja coach'i õppe kaks korda: ANSE rahvusvahelistele standarditele vastava superviisori ja coach'i väljaõppe koostöös Institut für Supervision Organisation Kommunikation der Rote Faden ja Tallinna Ülikooliga ning Helsingi Psühhodraama Instiduudi superviisori- ja coach'i väljaõppe (teine kord olles ka õppesuperviisor).

Supervisiooni-, coach'ingu- ja koolitusalast koostööd on Karin teinud teinud paljude avaliku ja ka erasektori organisatsioonidega, mis tegutsevad erinevates sfäärides – alates sotsiaalvaldkonnast, haridusest- ja tervishoiust kuni ärini. Viimased aastad on ta töötanud palju eesti erinevate asenduskodudega nii laste-, koostöö- kui ka juhtimisvaldkonnas. Oma spetsiifikaks peab ta organisatsiooni juhtimise ja toimimise nii teadlike kui ka alateadlike seaduste tundmist ja töötab "valedest" kohtadest ja hierarhiatest tulenevate küsimustega. Karin töötab ka kõikvõimalike varjatud dünaamikatega ja nendest tulenevate raskustega organisatsioonis ning meeskonnas, muutuste juhtimisega ning meeskonna kaasamisega seotud küsimustega. Lisaks on tal pikaajaline kogemus kaasava juhtimise printsiipide, juhi kompetentside ning eesmärkide saavutamisega töös.

Valdkonnad:

 • Töö funktsioonidest (rollidest) tulenevate ebatäpsuste ja hallide aladega, sellest tulenevad arusaamatused ja konfliktid.
 • Muudatused ja stressijuhtimine kriiside ajal - toimetulek versus areng.
 • Muutused organisatsioonide ja meeskondade tasandil - uute kolleegide lisandumine, vanade lahkumine ja organisatsiooni raskused tulenevalt muutustest.
 • Süsteemsed muutused juhi, meeskonna ja töötajate isiksuslikul ja professionaalsel tasandil - eneseanalüüsi- ja reflektsioonioskuse arendamine, jõustamine + kompetentsid.
 • Töö juhi , meeskonna- ja organisatsiooni missiooni, visiooni ning eesmärkidega, vastavate metoodikate tundmine. Tegevuskavade koostamine.
 • Konfliktide lahendamine ja modereerimine meeskonna - ja organisatsiooni tasandil.
 • Tööstress - selle põhjuste läbitöötamine isiklikul, meeskondlikul ja organisatsiooni tasandil.
 • Organisatsiooni kultuuri arendamine ja mõjutamine.
 • Organisatsioonide ja üksuste ühinemised - nendest tulenevad muutused, stress ja raskused.

Jane Väli

"Jälgi oma mõtteid, sest neist saavad teod. Jälgi oma tegusid, sest neist saavad harjumused. Jälgi oma harjumusi, sest need kujundavad sinu elu." (Laozi)

Janet inspireerivad teadlikes muutustes  ja arengusoovis organisatsioonid ning inimesed, kes neid muutusi ellu viivad.

Ta on olnud erinevas suuruses meeskondade eestvedamisega seotud üle kahekümne aasta. Tema eeliseks on praktilisus, sest nii coach'ing kui juhtimine on temaigapäevatöö.

Jane on International Supervision and Coaching Institute lõpetanud  ANSE standardile (Association of National Organisations of Supervision in Europe) vastav superviisor-coach ja Eesti Supervisooni- ja Coachingu Ühingu  liige, 7. kvaliteeditasemele vastav coach/superviisor.

Valdkonnad:

 • Talente ligitõmbava ning vabadusest ja vastutusest kantud töökultuuri loomine ja arengu toetamine.
 • Coach'iva juhtimise ja mentorluse arendamine ning meeskonna ühise õppimise soodustamine.
 • Juhi tõeline kohtumine oma inimestega (encounter)  - 1 : 1 vestlused, koostöövestlused, tulemusvestlused, arenguvestlused, karjääri-coach'ing jne.
 • Edasiside ja tagasiside andmise oskuste arendamine meeskonnas, keeruliseks kujunenud töösuhete lahendamise toetamine.
 • Mõjusad motivatsioonitööriistad.
 • Kaugtöö töötajate ja meeskondade juhtimine.
 • Kriisijuhtimine.
 • Muudatuste tulemuslik elluviimine.
 • Liidri enesearengu toetamine, psühholoogilise kapitali kasvatamine.

Vabal ajal Jane matkab seljakotiga, purjetab, hoiab meeles looduse tundmist ja tunnetust, naudib kunsti, kultuuri.

Taimi Elenurm 

Taimi on coach/superviisor ning psühholoog-nõustaja. Tal on töökogemus personalijuhi, koolitaja,  tervisenõustaja ja psühhoterapeudina. 

Hariduse valdkonna coach´i ja superviisorina on ta tegutsenud  15  aastat. Viimastel aastatel onolnud haridusjuhtide coach/arengutreener ning  koolide tugispetsialistide ja õpetajate superviisor HARNO programmides. 

Teemad, millega te tegeleb on vaimne tervis ja tööheaolu, tervisedendus, töösuhted ja töökorraldus, organisatsioonikäitumine,  personali arendamine ja karjäärijuhtimine, personali hindamine ja  personalijuhtimine. Kasutan peamiselt lahenduskeskseid ja loovmeetodeid, positiivse psühholoogia käsitlusi ja süsteemset lähenemisviisi. Oma töös coach´i, superviisori  ja psühholoogilise nõustajana on kaasteeliseks neile, kes otsivaid vastuseid küsimustele, kuidas toime tulla keeruliseks kujunenud olukordade ja töösuhetega, kohaneda muutustega,  hoida ja edendada head vaimset tervist oma tiimis ja organisatsioonis ning  väärikust ja väärtust koostöös. Juhtmõte töös: leiad head vastused kui harjutad märkamist ning ergutad hoolimist. 

Hariduse valdkonnaga puutub Taimi kokku EEK Mainor õppejõuna organisatsioonikäitumises ja personalijuhtimises, TalTechi magistritööde juhendajana personalijuhtimises ning töö- ja tervisepsühholoogias, Tervise Arengu Instituudi mentorina vaimse tervise ja tervisedenduse vallas, Tööinspektsiooni partnerina töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite selgitamisel ja töötülide lahendamisel,  Sotsiaalkindlustusameti partnerina hoolekande vallas töötavate spetsialistide ja juhtide nõustamisel.

Taimil on magistrikraadid sotsiaal- ja meditsiinipsühholoogias (MSc Peterburi Ülikool) ning ärikorralduses (MA Tallinna Tehnikaülikool). Coach'i ja superviisori kutse on ta saanud Der Rote Faden (A.Fritzsche, Saksamaa) väljaõppeprogrammis. Samuti on ta Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu kvaliteedigrupi läbinud superviisor (8. tase).

Olulisemad täiendkoolitused: konfliktide vahendamine ja pingete maandamine 2-aastane programm (N. Apter, Šveits ), süsteemne coach'ing ja konstellatsioon (J. Whittington, Suurbritannia) loovsupervisioon (Anna Chesner, Suurbritannia), psühhoteraapiad (lahenduskeskne-, loov-, gestalt-, eksistentsiaal- ja logoteraapia, psühhodraama, neuro-lingvistiline programmeerimine); tervisedendus ja tervisekasvatus ning personalijuhtimine.

Taimi on ajakirja Personalipraktik toimetuse kolleegiumi liige, (avaldanud ca 120 artiklit), raamatu "Stressi teejuht" peamine autor, "Loomismäng" 2000 pt. Sõna ja värvimängud autor, Äripäeva Personalijuhtimise käsiraamatu kaasautor. Kirjutanud eessõna teda inspireerinud Fritz Riemanni raamatule "Võime armastada" ja järelsõna Viktor Frankli raamatule "Mõttetahe" – neid autoreid peab ta oma teejuhtideks ja õpetajateks töös.

Valdkonnad:

 • Tööstress, -kurnatus ja läbipõlemine; vaimne tervis ja heaolu tööl.
 • Pinge ja konfliktid ning keerulised olukorrad ja suhted meeskonnas, sh töökiusamine.
 • Kriisipsühholoogia ja arengunõustamine. Muudatused ja kohanemine muutuvate töösuhetega (isiklik, meeskondlik ja organisatsiooni tasand).
 • Juhi kompetentsid,  rollid ja vastutus.
 • Õpetajate toetamine suhetes lapsevanemate ja kogukonnaga.
 • Töö disain (töö personaalne kohandamine) ja töösuhted. Uute töötajate sisseelamise korraldamine  ja coach' ing.
 • Töötajate arengunõustamine ja võimustamine ning enesejuhtimine.

Külli Meister

"The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty." (Winston Churchill)

Külli on  ICF ( International Coaching Federation) liige ning läbinud programmid AoEC's (Academy of Executive Coaching):

 • Executive Coaching Certificate;
 • Practitioner Diploma in Executive Coaching;
 • Systemic Team Coaching Certificate.

Külli on pikka aega olnud seotud rahvusvahelise hulgikaubandusega. Ta oli 17 aastat Antalis AS juhatuse esimees ja nüüd juba üheksandat aastat sama kontserni Põhjamaade, Baltikumi ja Venemaa HR Director. On lõpetanud Tartu Ülikooli, läbinud lisaks MBA kursuse samas ülikoolis ning lõpetanud ka Eesti Diplomaatide Kooli. Ta on läbinud Spirituaalsuse Meistriklassi, Emotsionaalse Intelligentsuse kursuse, juhtide arenguprogrammi Helsingi personaliarenduse firmas Mercer, lisaks mitmeid personalijuhtimise ja management'i lühemaid programme välismaal ja Eestis.

Lisaks põhitööle on ta Internal Coach oma regioonis Antalises ja viib läbi Team coachingu sessioone, teeb individuaalset coach'ingut ja koolitusi "Coaching for Performance" ning "Team Management Essential".

Eesti 100 raames osales Külli Koolijuhtide coach'ingu programmis ja coach'isis ühte Tallinna kooli direktorit. Juhi areng selle programmi raames on tunnustust väärt. Ta osales ka EBS magistriõppe tudengite coach'imise programmis ja riigiettevõtete juhtide arengu programmis KAJA coach'ina.

Külli töökeel on inglise keel, kuid räägib ka Soome ja Vene keelt. Coach'ingut on ta võimeline tegema kõigis nendes keeltes.

Kuidas ta eristub? Tema rahvusvaheline kogemus ja erinevate kultuuride tundmine, coach'imise kogemus erinevast rahvusest töötajatega annab talle eristumiseks eelise. Sageli tekivad probleemid kultuurilistest erinevustest nii ühe riigi raames kui ka rahvusvahelisel tasandil. Tänapäeval on elu aina rohkem globaalne, on vaja mõista ning aktsepteerida kultuuride ja rahvuste mitmekesisust. Seetõttu on ta võtnud südameasjaks aidata läbi coach'ingu meie koolijuhte ja samuti noori, kes on alles oma haridusteel.

Helena Ehrenbusch

Helena Ehrenbusch professionaalne superviisor ja coach, tase 8 (ESCÜ kvaliteedistandard) psühholoog-nõustaja koolitaja artist, koreograaf ja lavastaja eraettevõtja (loomemajandus) Akadeemiline hariduskäik

Helena teadmised juhtimisest põhinevad 25. aasta pikkusel praktilisel kogemusel. Ta on muuhulgas kuulunud Tallinna Vaimse Tervise Keskuse juhtkonda, arendanud kunstiteraapiate valdkonda Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Rakendusloome osakonnas lektori ja suunajuhina (tantsu- ja liikumisteraapia), edendanud professionaalse tantsukunsti arengut Eesti Tantsukunstnike Liidu presidendi ja programmijuhina (täiendharidus professionaalsetele tantsijatele). Täna on tal omanimeline firma ning on kahe erialaühingu juht ja koordineerib põnevat kultuuri-, haridus- ja sotsiaalvaldkonda ühendavat projekti Luidja Tsirkusetalu.

Haridus kuulub tema isiklike põhiväärtuste hulka, et mitte öelda – ma olen krooniline õppur. Tema isiklikum kokkupuude pedagoogikaga sai alguse lapsepõlvest, sest pool tema suguvõsast on olnud õpetajad (teine pool kunstnikud). Tal on töökogemus õppejõuna nii Tallinna kui Tartu Ülikoolis, Rajaleidjas õppenõustajana, lisaks koolitab ta täiendõppe raames noortreenereid, tulevasi superviisoreid ja coach'e, spetsialiste erinevatest valdkondadest. Kõige sagedamini pöördutakse tema individuaalsele vastuvõtule teemadega: erialane identiteet, kompetentsuse arendamine läbi refleksiivse õppimise, asjakohaste või uudsete lahenduste leidmine probleemidele, eluterve tööhügieen ja -tasakaal, toimetulek keeruliste olukordadega, isikliku potentsiaali maksimaalne rakendamine.

Meeskondade ja organisatsioonide puhul domineerib motiveeriv töökultuur, millega seonduvad väärtused, rollid, suhted, visioonid, muutused ja efektiivsus. Tema isiklik huvi on suunatud veel teemadele töörõõm ja tähenduslik ning jõustav tagasiside.

Valdkonnad:

 • Enesemõistmine, -juhtimine ja –areng.
 • Juhtimiskultuur ja juhendamine.
 • Meeskond ja inimene.
 • Meeskonnakultuur.
 • Organisatsiooni analüüs ja areng.
 • Organisatsioonikultuur.
 • Muudatuste juhtimine.
 • riskide hindamine ja juhtimine,
 • Multikultuuriline integratsioon.
 • Probleemne käitumine ja probleemide juhtimine, sh agressiooni regulatsioon erivajadusega inimene, loovus ja liikumine.

Toomas Tamsar

Toomas Tamsar on juht, coach ja ettevõtja. Ta on juhtinud Eesti Tööandjate Keskliitu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Kaubamaja, Norma Gruppi. Ettevõtjana asutanud ja vedanud üle 20 aasta Pärnu Juhtimiskonverentse. Coach' iharidus on omandatud peamiselt Suurbritannias (Academy of Executive Coaching: Advanced Practitioner Diploma in Executive Coaching, Certificate in Systemic Team Coaching, International Training Seminars: NLP Practitioner Diploma) ja EBS-s. Toomasel on International Coach Federationi väljastatud Professional Certified Coach sertifikaat.

Keerulisel ajal peab juht tegema keerulisi otsuseid ja juhtima keerulisi suhteid. Ta on tippjuhi ja ettevõtjana pidanud hakkama saama kahe majanduskriisiga ja õppinud nendest mõndagi. Peamine on julgus teha vajadusel kiireid otsuseid ja neid nii kommunikeerida, et inimesed aru saaksid ja terveks jääksid. Coach'ina saab ta abiks olla otsustamisel, andes professionaalse kõrvaltvaataja pilgu, enesekindlust, aga ka valgustades nn pimedaid nurki.

Coach‘ing on praktiline töö – tema jaoks on see juhtide toetamine nende praktiliste küsimuste, otsuste ja arengute lahendamisel. Ta aitab luua selgust ja kasvatada enesekindlust. Toomas on ise üle 20 aasta juhtinud nii suuri kui ka väikeseid organisatsioone. Olnud edukas ja põrunud. Õppinud ja mõistnud, kui palju kasu on kogemustest, aga et ka kogemused ei anna ainuõiget vastust.

Valdkonnad:

 • Selgus otsustamisel.
 • Suhted organisatsioonis ja väljaspool seda.
 • Juhi rolli määratlemine.
 • Lahenduskeskne mõtlemine probleemikeskse mõtlemise asemel.
 • Muudatuste eestvedamine ja vastasseisu mõistmine.
 • Aja ja prioriteetide selgeksmõtlemine ja juhtimine.

Viimati uuendatud 17.01.2022