Kovisiooni koolitused koolimeeskondadele

Ootame koolijuhte ja koolimeeskonna liikmeid osalema kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitusele. Kovisioon suurendab organisatsioonis ühtekuuluvustunnet ja kujundab kaasavat ning toetavat organisatsioonikultuuri.

Koolituselt saadakse oskusi kovisiooni grupi käivitamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks ja ettetulevate takistuste ületamiseks.

Koolitus koosneb kuuest etapist. Esimesse ja viimasesse etappi ootame osalema koolimeeskondi, kes soovivad rohkem teada kovisiooni olemusest ja tahavad olla toeks kovisiooni süsteemi juurutamisel. Vahepealsed etapid on mõeldud koolimeeskonnast valitud grupijuhtidele. Koolitajaks on Signe Vesso.            


 

Lisainfo:

Kristi Päeva
Koolituskeskuse projektijuht
Tel. 735 0789
kristi.päeva@harno.ee 

Koolituse ülesehitus

Baaskoolitusel osalevad koolide meeskonnad (koolijuhid, juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid), et tekiks ühine arusaam kovisioonist ja harjutada kovisiooni mudeleid. Maht: 7 ak/h.

Igast koolist on valitud üks grupijuht, kes osaleb grupijuhtide koolitusel, et saada olulised oskused grupi käivitamiseks, kolleegide kaasamiseks, grupiprotsesside juhtimiseks ja ettetulevate takistuste ületamiseks. Maht: 4 ak/h.

Koolide meeskonnad alustavad oma koolis pilootprojektiga. Luuakse kovisioonigrupp, mis tegutseb kokkulepitud ajaperioodil ja kokkulepitud vormis. 

Koolijuht (õppedirektor, projektijuht jne) toetab kovisioonigrupi toimumist. Ta aitab korraldada ühist aega kovisioonigrupi sessioonide toimumiseks ning leida selleks sobivat ruumi. Samuti vestleb ta aeg-ajalt grupijuhiga, et vajadusel tuge pakkuda.

Tehakse vahekokkuvõtted grupijuhtidega. Arutatakse selle üle, mis on läinud hästi ning millised küsimused on tekkinud. Seejärel otsitakse ühiselt lahendusi ning koostatakse tegevusplaan oma grupiga edasiliikumiseks. Maht: 4 ak/h.

Vahekokkuvõte grupijuhtidega. Maht: 4 ak/h.

  • Mis on läinud hästi?
  • Millised küsimused on esile kerkinud?

Lõpukoolitusel osaleb terve meeskond (koolijuht, juhtkond, tugispetsialist, õpetaja) ja grupijuhid, et jagada kogemusi ja teha plaane edaspidiseks. Maht: 5 ak/h.

Koolitustele registreerimine 

14.09.2021 - 24.01.2022    Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus (grupp on täitunud) 
            
21.09.2021 - 25.01.2022    Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus (grupp on täitunud)
            
05.10.2021 - 26.01.2022    Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus 

19.10.2021 - 21.02.2022   Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus 

17.11.2021 - 14.03.2022   Kovisiooni meetodite ja kovisiooni rakendamise koolitus

Viimati uuendatud 22.09.2021