Kutsehariduse õppekavad

Toetame koole kutseõppekavade arendamisel ning koole ja õpetajaid õppekavade väljundipõhisel rakendamisel erinevate tegevuste kaudu – õpetajate nõustamine, õppetöö korraldamiseks juhendmaterjalide koostamine, erialane võrgustikutöö jne.

Õppekavad

Nõustame õpetajaid õppekavade koostamisel ja arendamisel. Pakume juhiseid nii kooli õppekavade koostamiseks kui ka konkreetsete õppekavarühmade erialade õppekavade koostamiseks. 

Õppetöö

Pakume kutsekoolidele juhiseid sisseastumisprotsessi ja praktika korraldamiseks, haridusliku erivajadusega õpilaste toetamiseks, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise süsteemi VÕTA ja arvestuspunktide süsteemi ECVETi rakendamiseks jms.

Erialane võrgustikutöö

Koordineerime kutseõppevõrgustike tööd. Võrgustikutöö eesmärk on edendada kutseõpetajate professionaalset ja kutseõppe sisulist arengut. Võrgustikuüritustele on lisaks kutseõppeasutuste õpetajatele kaasatud ka ettevõtete esindajad ning erinevad koostööpartnerid. Seminaride käigus jagatakse parimat praktikat ja arutatakse õppekavade rakendamisega seotud küsimusi.

Viimati uuendatud 22.04.2021