Õpetajakoolituse erialastipendium

Õpetajakoolituse erialastipendiumi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset Eesti ühiskonnas ning seeläbi suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu. Stipendiumi saavad taotleda Eesti Muusika-ja Teatriakadeemias, Tallinna Ülikoolis või Tartu Ülikoolis õpetajaks õppivad üliõpilased.

Stipendiaatide valikut ja stipendiumi maksmist korraldavad kõrgkoolid. Stipendiumi taotlemiseks tuleb pöörduda kõrgkooli poole. Täpsemad taotlemise tingimused ja tähtajad teavitab iga kõrgkool enne taotlusvooru algust. Taotlusvoorud leiavad aset üldjuhul iga semestri alguses.

Õpetajakoolituse stipendiumit rahastatakse Eesti riigi eelarvest ning igal õppeaastal toetatakse 100 üliõpilast. Stipendiumi suurus on 160 eurot kuus ning seda makstakse igakuiselt, 5 kuud semestri kohta. 

Stipendiumi taotlemine, määramine ja maksmine toimub haridus-ja teadusministri 16.08.2019 määruse nr 37 „Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid, suurused ning nende määramise üldtingimused ja kord” alusel.

 2021/22 õppeaastal jagunevad stipendiumid järgmiselt:

Lisainfo

Anu Lepik
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 809
anu.lepik@harno.ee

Viimati uuendatud 06.01.2022