• Jätkuvalt kõrge viiruseleviku tõttu, tuleks õppetöö korraldada võimalikult hajutatult, järgida hügieeninõudeid ja tegutseda püsivalt samade liikmetega gruppides. Viiruse tõkestamiseks on kõige tõhusam viis vaktsineerimine (alates 12. eluaastast).

  • Alates 1. novembrist algas viiruse leviku tõkestamiseks ning koolikollete vältimiseks 1.–12. klasside õpilaste kiirtestimine. Testid on lapsesõbralikud ning hõlpsasti kasutatavad ning nende tegemine on juhendamisel jõukohane kõikidele õpilastele.

  • Alates 1. novembrist peavad ka 12–17.aastased (kaasa arvatud) esitama tegevustes osalemiseks tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta või negatiivse PCR/antigeen-RN testi. 

    1218-aastased ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavad lapsed ja noored, kes õpivad üldharidus- või kutsekoolis, ei pea COVID tõendit esitama huvihariduses ja - tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel, kus kehtib samasugune testimise, lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni kord nagu üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses.

    18-aastastele ja vanematele kehtib jätkuvalt vaid vaktsineerimise või läbipõdemise tõend.

  • 1. septembrist kehtib haridusasutustes lihtsustatud karantiini kord. Neis üldharidus- ja kutsekoolides, kus õppetöö algab varem, saab juba enne seda rakendada lihtsustatud korda.