Eesti haridussüsteem

Eesti ENIC/NARIC Keskuse ülesandeks on anda teavet Eesti haridussüsteemi, kvalifikatsioonide ning kõrgkoolide kohta, mis on oluline Eesti kvalifikatsioonide tunnustamiseks teistes riikides. Anname teavet nii Eesti kehtiva kõrgharidusastmete süsteemi ja kvalifikatsioonide kui varasemate Eesti haridussüsteemide kohta.

Kõrgkoolid ja õppekavad

Avalik-õiguslikud ülikoolid:

Eraülikool

Riigi rakenduskõrgkoolid

Erarakenduskõrgkoolid

Kõrgkoolide õppekavad ja hindamisotsused leiate Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) andmebaasist.

Eestis saavad kõrgharidust pakkuda ainult õppe kvaliteedi hindamise läbinud kõrgharidust andvad õppeasutused. Alates 2012. aastast võib kõrgharidustaseme õpet läbi viia üksnes juhul, kui Vabariigi Valitsus on andnud selleks õiguse nimetatud õppekavagrupis ja õppeastmel õpet läbi viia. Sellega  kaasneb õigus väljastada riiklikke haridusdokumente.

Üleminekuks kuni 2008. aastani kehtinud õppekavade akrediteerimise süsteemilt uuele hindamissüsteemile, viidi aastatel 2009-2011 läbi kõikide õppeasutuste õppekavagruppide hindamine ehk üleminekuhindamine. Kõrgharidusõppe kvaliteedi hindamine toimus õppekavagruppide kaupa, ühte õppekavagruppi kuuluvad sama õppevaldkonna õppekavad. Hindamise tulemusel sai kõrgkool kas tähtajatu või tähtajalise (kuni kolm aastat) õppe läbiviimise õiguse.

Üleminekuhindamise läbinud õppekavagrupid (dokument pdf-formaadis), milles on õigus õpet läbi viia

Akadeemia Nord / University Nord

Arvutikolledž / Computer Science College

Audentese Kõrgem Ärikool / Audentes Business School

Audentes Mainor Ülikool / Audentes Mainor University

Audentese Ülikool / Audentes University

Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis / Concordia International University Estonia

EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar / Theological Seminary

EELK Usuteaduse Instituut / Theological Institute of the Estonian Evangelical Luth. Church

Eesti-Ameerika Äriakadeemia / Estonian-American Business Academy

Eesti-Ameerika Ärikolledž/ Estonian American Business College

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor / Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences

Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool / Estonian School of Hotel and Tourism Management

Eesti Humanitaarinstituut / The Estonian Institute of Humanities

Eesti Infotehnoloogia Kolledž / The Estonian Information Technology College

Eesti Kõrgem Kommertskool / Estonian Business School

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar / Baltic Methodist Theological Seminary

Eraakadeemia Nord / Private University Nord

Erakommertskolledž / Private Commercial College

Estonian Business School

Euroakadeemia / Euroacademy

Euroülikool / EuroUniversity

International University Audentes

Kõrgkool “I Studium” / Higher School I Studium

Mainori Kõrgkool / Mainor Business School

Mainori Majanduskool / Mainor School of Economics

Mainori Majandusinstituut / Mainor Institute of Economics

Majanduse ja Juhtimise Instituut / Institute of Economics and Management

Rahvusvaheline Sotsiaalteaduste Rakenduslik Kõrgkool LEX / International University of Social Sciences LEX

Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut / Sillamäe Institute of Economics and Management

Sotsiaal-Humanitaarinstituut / Institute of Humanities and Social Sciences

Sotsiaalteaduste Erakõrgkool “Veritas” / The Private School of Social Sciences Veritas

Tallinna Kommertskolledž / Tallinn Commercial College

Tallinna Ärijuhtimise Kolledž / Tallinn College of Business Administration

Tartu Teoloogia Akadeemia / Tartu Academy of Theology

Õigusinstituut / Institute of Law

Akadeemia Nord / University Nord

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Economic Law (Majandusõigus)  Bakalaureus Conditionally 28.01.1999
Public Administration and European Studies
(Avalik haldus ja Euroopa õpingud)
Bakalaureus Fully 28.02.2002
Law (Õigusteadus)  Bakalaureus Fully 05.05.2000
Fully 30.09.2008
 Magister Fully 15.05.2001
Conditionally 30.09.2008
Marketing and Advertisement
(Marketing ja reklaam)
 Bakalaureus Fully 03.06.2003
Psychology (Psühholoogia)  Bakalaureus Fully 16.03.2004
 Magister Fully 16.03.2004

Arvutikolledž / Computer Science College

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Programming (Programmeerimine) Prof Fully 03.06.2003
Computer Graphics (Arvutigraafika) Prof Conditionally 14.05.2004
Prof Fully 19.05.2008

Audentese Kõrgem Ärikool / Audentes Business School

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärikorraldus) Bakalaureus Fully 28.02.2002
Information Technology (Infotehnoloogia) Bakalaureus Conditionally 1.08.2002
International Business Administration (Rahvusvaheline ärijuhtimine) Diplom Conditionally 14.06.1999
International Financial Management (Rahvusvaheline finantsjuhtimine) Diplom Conditionally 14.06.1999
International Business Management (Rahvusvaheline ärikorraldus) Diplom Conditionally 14.06.1999
Diplom Fully 22.12.2000
International Relations and European Studies (Rahvusvahelised suhted ja Euroopa uuringud) Magister Conditionally 28.02.2002

Audentes Mainor Ülikool / Audentes Mainor University

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärikorraldus) Bakalaureus Fully 28.02.2002
Information Technology (Infotehnoloogia) Bakalaureus Conditionally 1.08.2002
International Business Management (Rahvusvaheline ärikorraldus) Diplom Fully 22.12.2000
International Relations and European Studies (Rahvusvahelised suhted ja Euroopa uuringud) Magister Conditionally 28.02.2002

Audentese Ülikool / Audentes University

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärikorraldus) Bakalaureus Fully 28.02.2002
Magister Conditionally 15.03.2004
Magister (80 ap) Fully 13.02.2008
Magister (40 ap) Fully 13.02.2008
Business Law (Majandusõigus) Bakalaureus Conditionally 23.05.2005
Communication Management (Kommunikatsiooni juhtimine) Magister Conditionally 21.06.2005
Information Technology (Infotehnoloogia) Bakalaureus Conditionally 1.08.2002
Bakalaureus Fully 14.05.2004
International Business Administration (Rahvusvaheline ärijuhtimine) Bakalaureus Fully 22.12.2005
Bakalaureus Fully/transfer from CIUE 14.05.2004
International Business Management (Rahvusvaheline ärikorraldus) Diplom Fully 22.12.2000
International Relations (Rahvusvahelised suhted) Bakalaureus Fully 30.06.2004
International Relations and European Studies (Rahvusvahelised suhted ja Euroopa uuringud) Magister Conditionally 28.02.2002
Magister Fully 30.06.2004
Law (Õigusteadus) Bakalaureus Fully/transfer from CIUE 05.05.2000
Bakalaureus Fully 23.05.2005
Magister(80 ap) Fully 23.05.2005
Magister (40 ap) Conditionally 23.05.2005
Magister Fully 26.08.2008
Media (Meedia) Bakalaureus Fully/transfer from CIUE 19.06.2001
Psychology (Psühholoogia) Diplom/Prof Conditionally 16.03.2004

Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis / Concordia International University Estonia

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
International Business (Rahvusvaheline ärijuhtimine) Bakalaureus Fully 11.02.1997
Magister Conditionally 26.02.2001
Law (Õigusteadus) Bakalaureus Fully 05.05.2000
Media (Meedia) Bakalaureus Fully 19.06.2001

EEKBKL Kõrgem Usuteaduslik Seminar / Theological Seminary

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Theology (Usuteadus) Diplom Fully 18.06.1998
Diplom Fully 29.12.2004
Prof Fully 29.12.2004
Pastoral Theology (Pastoraalteoloogia) Diplom Fully 18.06.1998
Diplom Fully 29.12.2004
Religion Pedagogics (Religioonipedagoogika) Diplom Fully 18.06.1998
Diplom Fully 29.12.2004
Divinity (Teoloogia) Diplom Fully 30.06.1998

EELK Usuteaduse Instituut / Theological Institute of the Estonian Evangelical Luth. Church

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Theology (Usuteadus) Diplom Fully 18.06.1998
Church Workers Study (Koguduse töötegijate õpe) Diplom Fully 18.06.1998
Academic Theology (Akadeemiline ususteadus) Bakalaureus Fully 21.06.2005
Magister Conditionally 21.06.2005
Magister Fully 11.12.2008
Practical Theology (Praktiline usuteadus) Bakalaureus Fully 21.06.2005
Religion Pedagogics (Religioonipedagoogika) Magister
(40 credits)
Fully 21.06.2005
Magister
(80 credits)
Conditionally 21.06.2005
Magister Fully 11.12.2008
Divinity (Teoloogia põhiõpe) Bakalaureus Fully 21.06.2005
Christian Culture Study (Kristlik kultuurilugu) Magister Conditionally 21.06.2005
Magister Fully 11.12.2008

Eesti-Ameerika Äriakadeemia / Estonian-American Business Academy

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärijuhtimine) Diplom  Fully 19.06.2001
Prof Conditionally 07.06.2005
Prof Conditionally 11.12.2008
International Business Administration
(Rahvusvaheline ärijuhtimine)
Prof Conditionally 07.06.2005
International Business Administration
(Rahvusvaheline ärijuhtimine (inglise keele süvaõppega))
Prof Conditionally 11.12.2008

Eesti-Ameerika Ärikolledž/ Estonian American Business College

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärijuhtimine) Diplom Conditionally 21.02.1997
Diplom Conditionally 14.06.1999
Diplom Fully 19.06.2001
Prof Conditionally 07.06.2005
International Economic Relations
(Rahvusvahelised majandussuhted)
Diplom Conditionally 11.02.1997
International Business Administration
(Rahvusvaheline ärijuhtimine)
Prof Conditionally 07.06.2005

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor / Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärijuhtimine) Prof Fully 19.05.2008
Design For Creative Entrepreneurship (Disain loovettevõtluses) Prof Conditionally 30.12.2009
Information Technology (Infotehnoloogia) Prof Fully 14.05.2004
Information Technology Management (Infotehnoloogia juhtimine) Magister Conditionally 07.07.2009
Financial Management and Information Technology (Finantsjuhtimine ja infotehnoloogia) Magister Conditionally 07.07.2009
Tourism Entrepreneurship and Service Management  (Turismiettevõtluse ja teeninduse juhtimine) Magister Conditionally 07.07.2009

Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool / Estonian School of Hotel and Tourism Management

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Hotel Management (Hotellimajandus) Prof Fully 23.05.2005
Tour Operation (Reisikorraldus) Prof Fully 23.05.2005
Guide (Giid) Prof Conditionally 23.05.2005
Catering Management (Toitlustuskorraldus) Prof Fully 21.05.2007

Eesti Humanitaarinstituut / The Estonian Institute of Humanities

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
History (Ajalugu) Bakalaureus Conditionally 17.05.2001
History (Ajalugu) (id 116) Bakalaureus Conditionally 14.05.2004
History (Ajalugu) (id 2950) Bakalaureus Conditionally 14.05.2004
Sociology (Sotsioloogia) Bakalaureus Fully 28.02.2002
Magister Fully 28.02.2002
Estonian Cultural Studies (Eesti kultuurilugu) Bakalaureus Fully 28.01.1999
Cultural Theory (Kultuuriteooria) Bakalaureus Conditionally 23.05.2002
Magister Conditionally 23.05.2002
Magister Fully 30.06.2004
General Cultural Theory (Üldine kultuuriteooria) Bakalaureus Conditionally 23.05.2002
Asian Studies (Aasia kultuurilugu) Bakalaureus Conditionally 23.05.2002
Bakalaureus Fully 30.06.2004
Magister Fully 23.05.2002
Theatre (Teater) Bakalaureus Conditionally 1.07.2001
Theatre (Näitlejameisterlikkus) Bakalaureus Conditionally 22.12.1999
English Studies (Anglistika) Bakalaureus Conditionally 1.07.2000
Bakalaureus Fully 31.01.2003
Germanic Studies (Germanistika) Bakalaureus Conditionally 1.07.2000
Bakalaureus Fully 31.01.2003
Romance Studies (Romanistika) Magister Conditionally 1.07.2000
Magister Conditionally 21.06.2005
Bakalaureus Conditionally 11.12.2002
Bakalaureus Fully 31.01.2003
Bakalaureus Conditionally 21.06.2005
Philosophy (Filosoofia) Bakalaureus Fully 1.08.2002
Bakalaureus Fully 21.06.2005
Magister Conditionally 21.06.2005
Doktor Conditionally 21.06.2005

Eesti Infotehnoloogia Kolledž / The Estonian Information Technology College

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Systems of Information Technology (Infotehnoloogia süsteemid) Diplom Fully 3.06.2003
Information Systems Analysis (Infosüsteemide analüüs) Prof Fully 3.06.2003
Technical Communication (Tehnosuhtlus) Prof Fully 3.06.2003
IT Systems Development (IT süsteemide arendus) Prof Fully 3.06.2003
IT System Administration (IT süsteemide administreerimine) Prof Fully 3.06.2003

Eesti Kõrgem Kommertskool / Estonian Business School

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Entrepreneurship and Business Administration
(Ettevõtlus ja ärijuhtimine)
Diplom Fully 13.05.1997
Bakalaureus Fully 13.05.1997
International Business Administration
(Rahvusvaheline ärijuhtimine)
Diplom Fully 29.04.1997
Bakalaureus Fully 29.04.1997
Magister Conditionally 26.02.2001

Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar / Baltic Methodist Theological Seminary

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Divinity (Teoloogia) Diplom Fully 18.06.1998
Prof Fully 21.06.2005
Theology (Usuteadus) Diplom Fully 18.06.1998

Eraakadeemia Nord / Private University Nord

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Economic Law (Majandusõigus)  Diplom Conditionally 18.06.1998
Bakalaureus Conditionally 28.01.1999
Law (Õigusteadus)  Bakalaureus Fully 05.05.2000

Erakommertskolledž / Private Commercial College

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärijuhtimine) Prof Conditionally 16.03.2004
Prof Fully 13.02.2008
Applied Languages (Rakenduslikud keeled) Prof Conditionally 01.02.2005

Estonian Business School

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Languages (Võõrkeeled ja ärikorraldus) Bakalaureus Fully 29.12.2004
Entrepreneurship and Business Administration
(Ettevõtlus ja ärijuhtimine)
Diplom Fully 13.05.1997
Bakalaureus Fully 13.05.1997
Bakalaureus Fully 15.03.2004
Information Technology Management (IT-juhtimine) Bakalaureus Fully 15.03.2004
International Business Administration
(Rahvusvaheline ärijuhtimine)
Diplom Fully 29.04.1997
Bakalaureus Fully 29.04.1997
Bakalaureus Fully 15.03.2004
Magister Conditionally 26.02.2001
Magister (MBA) Fully 15.03.2004
Magister (MSc in BA) Fully 15.03.2004
Management (Juhtimisteadus) PhD Fully 16.06.2009
Public Administration (Avalik haldus) Bakalaureus Fully 28.02.2002

Euroakadeemia / Euroacademy

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Art History and Theory (Kunstiteadus) Magister Fully 9.07.2003
Business Administration (Ärijuhtimine) Bakalaureus Fully 23.05.2005
Magister Conditionally 11.12.2008
Environmental Protection (Keskkonnakaitse) Bakalaureus Fully 26.08.2008
Magister Fully 26.08.2008
Fashion Design (Moedisain) Bakalaureus Fully 9.07.2003
Interior Designer (Sisekujunduskunstnik) Bakalaureus Fully 9.07.2003
International Relations (Rahvusvahelised suhted) Bakalaureus Fully 21.05.2007
Regional International Studies (Regionaalsed rahvusvahelised suhted) Magister Conditionally 21.05.2007
Translator-Interpreter, Philologist (Tõlkija/tõlk, filoloog) Bakalaureus Conditionally 07.07.2009
Magister Fully 29.12.2004

Euroülikool / EuroUniversity

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Art History and Theory (Kunstiteadus) Magister Fully 9.07.2003
Business Administration (Ärijuhtimine) Bakalaureus Conditionally 28.02.2002
Bakalaureus Fully 23.05.2005
Magister Conditionally 23.05.2005
Magister Conditionally 11.12.2008
Environmental Protection (Keskkonnakaitse) Bakalaureus Fully 23.05.2002
Bakalaureus Fully 26.08.2008
Magister Conditionally 21.06.2005
Magister Fully 26.08.2008
Fashion Design (Moedisain) Bakalaureus Fully 9.07.2003
Interior Designer (Sisekujunduskunstnik) Bakalaureus Fully 9.07.2003
International Business Administration (Rahvusvaheline ärijuhtimine) Diplom Fully 28.02.2002
Bakalaureus Conditionally 28.02.2002
International Relations (Rahvusvahelised suhted) Bakalaureus Conditionally 26.06.2001
Bakalaureus (120 ap) Conditionally 30.06.2004
Bakalaureus Conditionally 30.06.2004
Bakalaureus Fully 21.05.2007
Interpreter (Tõlk) Bakalaureus Fully 1.08.2002
Regional International Studies (Regionaalsed rahvusvahelised suhted) Magister Conditionally 21.05.2007
Specialist on Environmental Protection (Keskkonnaakaitse spetsialist) Diplom Fully 23.05.2002
Translator-Interpreter, Philologist (Tõlkija/tõlk, filoloog) Bakalaureus Fully 1.08.2002
Conditionally 7.07.2009
Magister Fully 01.02.2005

International University Audentes

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärikorraldus) Bakalaureus Fully 28.02.2002
Magister Conditionally 15.03.2004
Magister (80 ap) Fully 13.02.2008
Magister (40 ap) Fully 13.02.2008
Business Law (Majandusõigus) Bakalaureus Conditionally 23.05.2005
Communication Management (Kommunikatsiooni juhtimine) Magister Conditionally 21.06.2005
Information Technology (Infotehnoloogia) Bakalaureus Conditionally 1.08.2002
Bakalaureus Fully 14.05.2004
International Business Administration (Rahvusvaheline ärijuhtimine) Bakalaureus Fully 22.12.2005
Bakalaureus Fully/transfer from CIUE 14.05.2004
Diplom Fully 22.12.2000
International Relations (Rahvusvahelised suhted) Bakalaureus Fully 30.06.2004
International Relations and European Studies (Rahvusvahelised suhted ja Euroopa uuringud) Magister Conditionally 28.02.2002
Magister Fully 30.06.2004
Law (Õigusteadus) Bakalaureus Fully/transfer from CIUE 10.05.2000
Bakalaureus Fully 23.05.2005
Magister(80 ap) Fully 23.05.2005
Magister (40 ap) Conditionally 23.05.2005
Magister Fully 26.08.2008
Media (Meedia) Bakalaureus Fully/transfer from CIUE 19.06.2001
Psychology (Psühholoogia) Diplom/Prof Conditionally 16.03.2004

Kõrgkool “I Studium” / Higher School I Studium

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Accounting (Majandusarvestus) Prof Conditionally 13.02.2008
Company Management and Business Administration (Ettevõtlus ja ärijuhtimine) Diplom/Prof Fully 28.02.2002
Prof Conditionally 02.06.2009
Business Law (Majandusõigus) Diplom Conditionally 09.07.2003
Prof Conditionally 14.07.2006

Mainori Kõrgkool / Mainor Business School

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Applied psychology (Rakenduspsühholoogia) Prof Conditionally 16.03.2004-
30.12.2008
Business Administration (Ärijuhtimine) Voc HE Fully 19.06.2001
Diplom Fully 12.06.2001
Prof Fully 19.05.2008
Business and Marketing Management (Äri- ja turundusjuhtimine) Diplom Conditionally 14.06.1999
Financial Management (Finantsjuhtimine) Diplom Conditionally 14.06.1999
Information Technology (Infotehnoloogia) Voc.HE Conditionally 14.05.2004
Prof Fully 14.05.2004
Information Technology Management (Infotehnoloogia juhtimine) Magister Conditionally 07.07.2009
Financial Management and Information Technology (Finantsjuhtimine ja infotehnoloogia) Magister Conditionally 07.07.2009
Tourism Entrepreneurship and Service Management  (Turismiettevõtluse ja teeninduse juhtimine) Magister Conditionally 07.07.2009

Mainori Majanduskool / Mainor School of Economics

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärijuhtimine) Diplom Conditionally 14.06.1999
Voc HE Fully 19.06.2001
Marketing Management (Turundusjuhtimine) Diplom Conditionally 14.06.1999
Financial Management (Finantsjuhtimine) Diplom Conditionally 14.06.1999

Mainori Majandusinstituut / Mainor Institute of Economics

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärikorraldus) Bakalaureus Fully 28.02.2002

Majanduse ja Juhtimise Instituut / Institute of Economics and Management

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ettevõtte juhtimine) Diplom / Prof Fully 15.05.2001
Diplom / Prof Fully 19.05.2008
Business Management (Ettevõttemajandus) Diplom / Prof Fully 15.05.2001
Diplom / Prof Fully 19.05.2008

Rahvusvaheline Sotsiaalteaduste Rakenduslik Kõrgkool LEX / International University of Social Sciences LEX

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Economics (Majandusteadus) Diplom Conditionally 28.02.2002

Sillamäe Majanduse ja Juhtimise Instituut / Sillamäe Institute of Economics and Management

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ettevõtte juhtimine) Diplom / Prof Fully 15.05.2001
Diplom / Prof Fully 19.05.2008
Business Management (Ettevõttemajandus) Diplom / Prof Fully 15.05.2001
Diplom / Prof Fully 19.05.2008

Sotsiaal-Humanitaarinstituut / Institute of Humanities and Social Sciences

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration
(Ärikorraldus)
Economics (Majandus)
Prof
Prof
Prof
Prof
Conditionally
Conditionally
Conditionally
Conditionally
15.03.2004
13.02.2008
15.03.2004
13.02.2008
Law (Õigusteadus) Prof
Prof
Diplom/Prof
Conditionally
Conditionally
Conditionally
9.07.2003
14.07.2006
7.07.2009
Psychology (Psühholoogia) Diplom
Prof
Prof
Conditionally
Conditionally
Conditionally
16.03.2004
16.03.2004
30.06.2008
 Social Counselling
(Sotsiaalne nõustamine)
Prof
Prof
Conditionally
Conditionally
16.03.2004
30.06.2008

Sotsiaalteaduste Erakõrgkool “Veritas” / The Private School of Social Sciences Veritas

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Law (Õigusteadus) Bakalaureus Conditionally 13.10.2000

Tallinna Kommertskolledž / Tallinn Commercial College

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärijuhtimine) Prof Conditionally 16.03.2004
Prof Fully 13.02.2008
Applied Languages (Rakenduslikud keeled) Prof Conditionally 01.02.2005

Tallinna Ärijuhtimise Kolledž / Tallinn College of Business Administration

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Business Administration (Ärijuhtimine) Prof Conditionally 16.03.2004
Prof Fully 13.02.2008
Applied Languages (Rakenduslikud keeled) Prof Conditionally 01.02.2005

Tartu Teoloogia Akadeemia / Tartu Academy of Theology

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Divinity (Teoloogia) Prof Fully 01.02.2005
Theology (Usuteadus) Diplom Conditionally 28.06.2000

Õigusinstituut / Institute of Law

Study programme Level Accreditation Date of accreditation
Law (Õigusteadus) Bakalaureus Fully 28.06.2000

Eesti kõrghariduse kvalifikatsiooniraamistik

Bologna protsessi raames, mille eesmärk on luua Euroopa kõrgharidusruum, võtsid protsessis osalevad riigid endale ülesandeks töötada aastaks 2010 välja siseriiklikud kvalifikatsiooniraamistikud. Lepiti kokku, et pärast siseriikliku kvalifikatsiooniraamistiku väljatöötamist toimub selle enesehindamine ja sidumine Euroopa kõrgharidusruumi ühtse kvalifikatsiooniraamistikuga (QF-EHEA).

Riikliku kvalifikatsiooniraamistiku eesmärk on kirjeldada kvalifikatsioone läbi viie olulise komponendi – tase, töömaht, profiil, kvaliteet ja õpiväljundid. Nimetatud komponentide kaudu lihtsustatakse kvalifikatsioonide võrdlemist Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga ja toetatakse kvalifikatsioonide õiget ja õiglast tunnustamist.

Eestis alustati kõrghariduse kvalifikatsiooniraamistiku väljatöötamisega 2006. aastal kui Haridus- ja Teadusministeeriumi juurde loodi vastav töörühm. Töörühma liikmeteks olid ministeeriumi, rektorite nõukogude, üliõpilaskondade liidu, kvaliteediagentuuri, Kutsekoja ja Eesti ENIC/NARIC Keskuse esindajad. Kõik kvalifikatsioonide kirjeldamiseks vajalikud komponendid on koondatud Vabariigi Valitsuse määrusesse „Kõrgharidusstandard“, mis on ühtlasi Eesti kõrghariduse kvalifikatsiooniraamistikuks.

Kõrghariduse kvalifikatsiooniraamistiku enesehindamisega alustati 2010. aastal. Samal ajal alustati kõiki haridustasemeid hõlmava kvalifikatsiooniraamistiku sidustamist Euroopa elukestva kvalifikatsiooniraamistikuga (LLL-EQF). 2011. aastal otsustati kõrghariduskvalifikatsioonide enesehindamine ja elukestva õppe kvalifikatsiooniraamisiku sidustamine ühendada ning esitada ühtse raportina.

Kvalifikatsioon Nominaalkestus Maht ainepunktides QF-EHEA¹ aste EQF-LLL² tase
Doktor 3-4 aastat 180-240 3. aste Tase 8
Magister 1-2 aastat 60-120 2. aste Tase 7
Integreeritud bakalaureuse-
ja magistriõppe kvalifikatsioon
5-6 aastat 300-360 2. aste Tase 7
Bakalaureus 3-4 aastat 180-240 1. aste Tase 6

¹ Euroopa kõrgharidusruumi ühtne kvalifikatsiooniraamistik
² Euroopa kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe valdkonnas

Rakenduskõrgharidusõpe

Rakenduskõrgharidusõppe eesmärgiks on üldhariduslike teadmiste süvendamine, valdkonna alusteadmiste ja -oskuste omandamine õpingute jätkamiseks magistriastmes ja tööle asumiseks. Lisaks omandatakse rakenduskõrgharidusõppes teadmised, oskused ja hoiakud kindlal kutsealal tööle asumiseks. Rakenduskõrgharidusõppe maht on 180–240 ECTS ainepunkti ning õppekava nominaalkestus on 3-4 õppeaastat. Ämmaemandaõppe maht on 270 ECTS ainepunkti ning õppekava nominaalkestus on neli ja pool õppeaastat, spetsialiseeritud õeõppe maht on 210 ECTS ainepunkti ning õppekava nominaalkestus on kolm ja pool õppeaastat.

Rakenduskõrgharidusõppe lõpetanule antakse bakalaureusekraad. Bakalaureusekraad annab juurdepääsu magistriõppele.

Rakenduskõrgharidusõppe õpiväljundid

Rakenduskõrghariduse diplomi saamiseks peab üliõpilane:

 • omama süsteemset ülevaadet eriala põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest;
 • oskama ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid erinevate erialade rakendusalades;
 • tundma eriala aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
 • oskama sõnastada erialaga seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi;
 • oskama kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda ning seda kriitiliselt ja loovalt tõlgendada;
 • oskama eriala ülesannete lahendamisel etteantud raamides valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning etteantud informatsiooni põhjal modelleerida ja/või hinnata võimalikke tagajärgi;
 • näitama initsiatiivi projektide algatamisel ning vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi nende elluviimisel;
 • valdama tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
 • olema oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialastes aruteludes osalema;
 • olema valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
 • oskama ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvestades hinnata erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnale;
 • olema suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, olles valmis tegutsema oma kutsealal spetsialisti ülesannetes või ettevõtjana;
 • olema suuteline ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.
   

Bakalaureuseõpe

Bakalaureuseõpe on kõrghariduse esimese astme õpe, mille eesmärk on üldhariduslike teadmiste süvendamine, eriala alusteadmiste ja -oskuste omandamine õpingute jätkamiseks magistriastmes ja tööle asumiseks. Õppe nominaalkestus on valdavalt 3 aastat, maht 180 ECTS ainepunkti, erandina kuni 4 aastat, maht 240 ECTS ainepunkti.

Õppe lõpetajale antakse diplom õppekava täitmise ja bakalaureusekraadi andmise kohta. Bakalaureusekraad annab juurdepääsu magistriõppele.

Bakalaureusekraadi õpiväljundid

Bakalaureusekraadi saamiseks peab üliõpilane:

 • omama süsteemset ülevaadet õppesuuna põhimõistetest, teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest;
 • oskama ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid;
 • mõistma õppesuuna erinevate erialade rakendusalasid;
 • tundma eriala teoreetilisi koolkondi, arengusuundi ja aktuaalseid probleeme;
 • oskama sõnastada erialaga seotud probleeme ning analüüsida ja hinnata erinevaid lahendusi;
 • oskama kohaseid meetodeid ja vahendeid kasutades iseseisvalt informatsiooni koguda ning seda kriitiliselt ja loovalt tõlgendada;
 • oskama eriala ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid tehnoloogiaid ning meetodeid, muu hulgas olema valmis osalema meeskonnatöös ja seda juhtima;
 • valdama tööks vajalikke suhtlusoskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
 • olema oma õppekeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid probleeme suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialastes aruteludes osalema;
 • olema valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
 • oskama teaduslikke, ühiskondlikke ja eetilisi aspekte arvesse võttes hinnata teadmiste rolli ning oma erialase tegevuse rolli ja tagajärgi ühiskonnas;
 • olema suuteline omandatud teadmisi ja oskusi töös rakendama, õpinguid jätkama ning ennast pidevalt iseseisvalt erialaselt ja tööalaselt täiendama.
   

Kõrghariduse esimese astme lõpetajatele antavate bakalaureusekraadide nimetused:

 • Haridusteaduse bakalaureus – Bachelor of Arts in Education (BA);
 • Humanitaarteaduse bakalaureus – Bachelor of Arts in Humanities (BA);
 • Sotsiaalteaduse bakalaureus – Bachelor of Arts in Social Sciences (BA);
 • Sporditeaduse bakalaureus – Bachelor of Arts in Sports (BA);
 • Loodusteaduse bakalaureus – Bachelor of Science (BSc);
 • Tehnikateaduse bakalaureus – Bachelor of Science in Engineering (BSc);
 • Põllumajandusteaduse bakalaureus – Bachelor of Science in Agriculture (BSc);
 • Terviseteaduse bakalaureus – Bachelor of Science in Health Sciences (BSc);
 • Sõjateaduse bakalaureus – Bachelor of Arts in Military Sciences (BA);
 • Meditsiiniteaduse bakalaureus – Bachelor of Medicine (BSc).

Magistriõpe on kõrghariduse teise astme õpe, mille kestel süvendatakse erialateadmisi ja -oskusi ning omandatakse tööle asumiseks, iseseisvaks tööks ja doktoriõppes õpingute jätkamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Õppele juurdepääsu tingimus on kõrghariduse esimese astme kvalifikatsioon. Õppe nominaalkestus on 1–2 aastat, maht 60–120 ECTS ainepunkti.

Magistriõppe lõpetajale antakse diplom õppekava täitmise ja magistrikraadi andmise kohta. Magistrikraad annab juurdepääsu doktoriõppele.

Magistrikraadi õpiväljundid

Magistrikraadi ja bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavade lõpetamisel antava kraadi saamiseks peab üliõpilane:

 • omama süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi õppesuuna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
 • tundma eriala teoreetilisi arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
 • omama süvendatud teadmisi eriala mõnes kitsamas uurimisvaldkonnas;
 • oskama ära tunda ja luua interdistsiplinaarseid seoseid;
 • oskama erialaga seotud probleeme ja/või uurimisküsimusi iseseisvalt ja loovalt ära tunda ja sõnastada ning suutma neid etteantud ajaraamides ja piiratud informatsiooni tingimustes kohaste meetoditega lahendada, kasutades selleks vajadusel teiste valdkondade teadmisi;
 • oskama eriala ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning modelleerida ja/või hinnata võimalikke tagajärgi;
 • oskama oma tegevust eriala probleemide ja/või uurimisküsimuste lahendamisel kriitiliselt hinnata;
 • olema valmis tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
 • olema pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel;
 • olema oma õppekeeles ja oma erialal olulises võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid suuliselt ja kirjalikult esitama ja argumenteerima ning osalema nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
 • olema valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
 • oskama tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, olema teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskama anda põhjendatud hinnanguid oma eriala puudutavates küsimustes;
 • oskama hinnata enda ja teiste vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning valdama iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
 • olema võimeline jätkama õpinguid või osalema uurimistegevuses, tegutsema oma ala spetsialisti ja arendajana, sealhulgas rahvusvaheliselt.
   

Magistriõppe lõpetajatele antavate magistrikraadide nimetused:

 • Haridusteaduse magister – Master of Arts in Education (MA);
 • Kunstide magister – Master of Arts (MA);
 • Humanitaarteaduse magister – Master of Arts in Humanities (MA);
 • Sotsiaalteaduse magister – Master of Arts in Social Sciences (MA);
 • Sporditeaduse magister – Master of Arts in Sports (MA);
 • Ärijuhtimise magister – Master in Business Administration (MBA);
 • Loodusteaduse magister – Master of Science (MSc);
 • Tehnikateaduse magister – Master of Science in Engineering (MSc);
 • Põllumajandusteaduse magister – Master of Science in Agriculture (MSc);
 • Terviseteaduse magister – Master of Science in Health Sciences (MSc);
 • Usuteaduse magister – Master of Arts in Theology (MA);
 • Õigusteaduse magister – Master of Arts in Law (MA);
 • Sõjateaduse magister – Master of Arts in Military Science (BA).

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe sisaldab nii alusõpet kui ka süvendatud spetsialiseerumisega õpet. Üheastmelised integreeritud õpped on arsti-, loomaarsti-, proviisori-, hambaarsti-, arhitekti-, ehitusinseneriõpe ning klassiõpetaja õpetajakoolitus. Arstiõppe, alates 2002/2003. õppeaasta vastuvõtust ka loomaarstiõppe, nominaalkestus on 6 aastat, maht 360 ECTS ainepunkti. Teiste õpete nominaalkestus on 5 aastat, maht 300 ECTS ainepunkti.

Bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekaval põhineva õppe lõpetajale antav akadeemiline kraad on magistrikraad, mis annab juurdepääsu doktoriõppele.

Magistrikraadi õpiväljundid

Magistrikraadi ja bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekavade lõpetamisel antava kraadi saamiseks peab üliõpilane:

 • omama süsteemset ülevaadet ja laiapõhjalisi teadmisi õppesuuna mõistetest, teooriatest ja uurimismeetoditest;
 • tundma eriala teoreetilisi arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
 • omama süvendatud teadmisi eriala mõnes kitsamas uurimisvaldkonnas;
 • oskama ära tunda ja luua interdistsiplinaarseid seoseid;
 • oskama erialaga seotud probleeme ja/või uurimisküsimusi iseseisvalt ja loovalt ära tunda ja sõnastada ning suutma neid etteantud ajaraamides ja piiratud informatsiooni tingimustes kohaste meetoditega lahendada, kasutades selleks vajadusel teiste valdkondade teadmisi;
 • oskama eriala ülesannete lahendamisel valida ja kasutada sobivaid meetodeid ja tehnoloogiad ning modelleerida ja/või hinnata võimalikke tagajärgi;
 • oskama oma tegevust eriala probleemide ja/või uurimisküsimuste lahendamisel kriitiliselt hinnata;
 • olema valmis tööks erialast kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal, näidates seejuures algatusvõimet, vastutustunnet, juhtimis- ja meeskonnatööoskusi;
 • olema pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel;
 • olema oma õppekeeles ja oma erialal olulises võõrkeeles võimeline erialaga seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid suuliselt ja kirjalikult esitama ja argumenteerima ning osalema nii erialaspetsialistide kui ka erialaväliste inimeste sellekohastes aruteludes;
 • olema valmis aktiivselt osalema kodanikuühiskonnas ning suhtuma sallivalt hoiakute ja väärtuste mitmekesisusse;
 • oskama tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, olema teadlik oma tegevuse eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning oskama anda põhjendatud hinnanguid oma eriala puudutavates küsimustes;
 • oskama hinnata enda ja teiste vajadust jätkuõppeks, erialaseks ja tööalaseks arenguks ning valdama iseseisvaks õppimiseks vajalikke efektiivseid meetodeid;
 • olema võimeline jätkama õpinguid või osalema uurimistegevuses, tegutsema oma ala spetsialisti ja arendajana, sealhulgas rahvusvaheliselt.

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe lõpetajatele antavate magistrikraadide nimetused:

 • Arstikraad – Degree in Medicine (MD);
 • Hambaarstikraad – Degree in Dentistry (DD);
 • Farmaatsiamagister – Master of Science in Pharmacy (MSc);
 • Loomaarstikraad – Degree in Veterinary Medicine (DVM);
 • Arhitektuurimagister – Master of Science in Architecture (MSc);
 • Haridusteaduse magister – Master of Arts in Education (MA);
 • Ehitusteaduse magister – Master of Science in Civil Engineering (MSc).

Doktoriõpe on kõrghariduse kolmanda astme õpe, mille eesmärgiks on iseseisvaks teadus-, arendus- või kutsealaseks loometööks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute omandamine. Doktoriõppele juurdepääsu tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õppe nominaalkestus on 3–4 aastat.

Doktoriõppe lõpetajale antava kraadi nimetus on filosoofiadoktor – Doctor of Philosophy (PhD). Doktorikraad on teaduskraad, mille saamiseks koostatakse ja kaitstakse doktoritöö – iseseisev teaduslik uurimus või loometöö.

Doktoriõppe õpiväljundid

Doktorikraadi saamiseks peab üliõpilane:

 • omama laiapõhjalisi teadmisi ja süsteemset ülevaadet oma uurimisvaldkonnas ning sügavaid ja ajakohaseid teadmisi uurimisvaldkonna kitsamas osas;
 • mõistma olemasolevate uurimisvaldkonna siseste ja valdkondadevaheliste teadmiste ja uurimismeetodite tähendust ja ulatust, et neid vajadusel laiendada, ümber hinnata ja sõnastada;
 • oskama iseseisvalt ja kriitiliselt analüüsida, sünteesida ja hinnata uusi ja keerulisi erialaspetsiifilisi ideid ning loovalt ja teadusliku täpsusega identifitseerida ja formuleerida uurimisküsimusi;
 • valdama oma uurimisvaldkonna uurimismetoodikaid;
 • oskama iseseisvalt tegutseda keerulises, sealhulgas rahvusvahelises töö- ja õpikeskkonnas,
 • sealhulgas uurimistöös, mis nõuab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi, innovaatilist mõtlemist ning strateegiliste otsuste tegemise võimet;
 • oskama algatada, kavandada, rakendada ja kriitiliselt hinnata uurimis- ning arendustöid, mis viivad uute teadmiste ning protseduuriliste lahendusteni;
 • oskama anda teaduseetilisi hinnanguid, saama aru teaduse võimalustest ja piirangutest, teaduse ühiskondlikust rollist ning inimeste vastutusest teadussaavutuste kasutamisel;
 • suutma analüüsida sotsiaalseid norme ja suhteid, neile vastata ning tegutseda vajadusel nende muutmiseks;
 • olema võimeline suuliselt ja kirjalikult esitama teadussuuna ja oma uurimistööga seonduvaid probleeme, järeldusi ja nende aluseks olevaid teooriaid nii erialaspetsialistidest auditooriumile kui ka erialaväliste inimestega suhtlemisel, argumenteerima ning osalema sellekohastes aruteludes oma õppekeeles ja oma erialal olulises võõrkeeles, sealhulgas avaldama originaalseid teadustulemusi rahvusvaheliselt eelretsenseeritavates teadusväljaannetes või kunstide erialadel loometöid rahvusvahelisele auditooriumile;
 • oskama identifitseerida oma vajadusi uute teadmiste või oskuste järele ning toetama teiste õppimist nii hariduse ja teaduse kontekstis kui ka laiemal ühiskondlikul tasandil;
 • olema pädevalt võimeline edasi andma oma teadmisi õpetamise, juhendamise või muul teel.

Varasemate Eesti ja NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus

Varasemate kvalifikatsioonide vastavus on määratud Vabariigi Valitsuse 06.06.2005 määrusega nr 120 „Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20.augustit 1991.a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus“. Nimetatud määruse põhjal saab varasema kvalifikatsiooni omanik või tema tööandja määrata kvalifikatsiooni vastavuse Eesti kehtivas kõrgharidusastmete süsteemis. Varasemas Eesti Vabariigi haridussüsteemis ja NSV Liidu haridussüsteemis saadud kvalifikatsioonide vastavuse määramisel on abiks väljaanne Eesti Vabariigi ja endise NSV Liidu haridust tõendavad dokumendid. Kvalifikatsioonide vastavus: juhend.

Varasemate kvalifikatsioonide määramisel on Akadeemilise tunnustamise agentuuri (Eesti ENIC/NARIC Keskuse) roll eelkõige nõuandev ning üldjuhul kvalifikatsioonile kinnituskirju ei väljastata. Juhul, kui Te ei saa abi määrusest ega juhendist ning vajate Eesti ENIC/NARIC Keskuse kinnitust oma kvalifikatsiooni vastavusele, siis tuleb keskusele esitada põhjendatud taotlus, mille eestikeelse vormi leiate siit ja venekeelse vormi siit (täidetavad arvutis, vajadusel laadige fail alla). Koos avaldusega tuleb esitada haridusdokument koos lisadega (diplom koos akadeemilise õiendi, hinnetelehe vms) ning isikut tõendav dokument.

Lõpetasin ülikooli Eesti Vabariigis. Kas minu kvalifikatsioon vastab magistrikraadile?
Määruses (§ 12 lg 1) loetletakse Eesti Vabariigis omandatud kvalifikatsioonid, mis vastavad magistrikraadile. Varasematest kvalifikatsioonidest on nendeks diplomeeritud spetsialisti ülikoolidiplom , bakalaureusediplom ilma bakalaureusekraadita, ülikooli kraadita diplom  ja bakalaureusekraadi tõendav diplom (enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õppekava täitmisel). Diplomite näidised leiate eelpoolnimetatud juhendist. Kvalifikatsioon võimaldab juurdepääsu doktoriõppele.

Lõpetasin ülikooli NSV Liidu haridussüsteemis. Kas minu diplom vastab magistrikraadile?
NSV Liidu haridussüsteemis kõrgkooli poolt välja antud kvalifikatsiooni üldnimetus on spetsialisti diplom kõrgema kutsekvalifikatsiooni omandamise kohta. Vastavalt eelpoolnimetatud määruse § 5, loetakse NSV Liidu haridussüsteemis välja antud spetsialisti diplom vastavaks magistrikraadile. Sealjuures ei oma tähtsust, kas kõrgkooli nimetati ülikooliks, instituudiks, akadeemiaks või konservatooriumiks või millises liiduvabariigis kõrgkool asus. Diplomi näidise leiate juhendist. Kvalifikatsioon võimaldab juurdepääsu doktoriõppele.

Kas keskeriharidus vastab rakenduskõrgharidusele?
NSV Liidus või Eesti Vabariigis omandatud keskeriharidus ei ole võrdsustatud kõrgharidusega. Keskeriharidus ei olnud kõrgharidussüsteemi osa ning keskeriharidusega isikud ei oma kõrgharidust. Vastavalt määruse § 14 on üldkeskharidusel põhinev keskeriharidus kesk- ja kõrghariduse vahepealne haridus.

Õpingute jätkamisel võib kõrgkool üldkeskharidusel põhineva keskerihariduse õpinguid arvestada osana kõrghariduse esimesest astmest. Teatud tingimustel, kui üldkeskhariduse baasil kutsekeskhariduse (keskerihariduse) õppekava nominaalaeg oli vähemalt 2 aastat ja 6 kuud, võib kandideerida (rakendus)kõrgharidust eeldavale ametikohale. See aga ei tähenda, et kandidaadil on rakenduskõrgharidus.

Kui keskeriharidust asuti omandama pärast põhikooli (st põhihariduse baasil) ning lisaks kutsele on omandatud ka üldkeskharidus, vastab keskeriharidus keskhariduse tasemele (määruse § 4 ja § 9). Kvalifikatsioon võimaldab juurdepääsu kõrgharidusele.

Millised varasemad kvalifikatsioonid võimaldavad juurdepääsu magistriõppele?
Diplomiõppe diplom ja kutsekõrghariduse diplom loetakse vastavaks rakenduskõrgharidusele (määruse § 10). Rakenduskõrgharidusõpe on kõrghariduse esimese astme õpe. Mõlemad kvalifikatsioonid võimaldavad juurdepääsu magistriõppele samaväärselt kehtiva süsteemi bakalaureusekraadiga.

Millised magistrikraadid võimaldavad töötada teaduskraadi eeldaval ametikohal?
Enne 1. juunit 2002 Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud magistriõppekava läbimisel anti kas teadus- või kutsemagistrikraad. Selline magistrikraad loetakse magistrikraadi ja doktorikraadi vahel olevaks kvalifikatsiooniks.

Kui ametikohal on nõutav teaduskraad, siis on kandideerimise õigus vaid teadusmagistrikraadi omanikul. Kui ametikohal eeldatakse Eesti teaduskraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni, siis võib ametikohale kandideerida lisaks teadusmagistrikraadi omanikule ja kutsemagistrikraadi saanud isik.

Bologna protsess

1999.aastal kirjutasid 29 riigi haridusministrid alla Bologna Deklaratsioonile. Kokkuleppe eesmärgiks oli luua Euroopa Kõrgharidusruum (European Higher Education Area, EHEA). Bologna deklaratsiooni kuus peamist tegevussuunda on:

 • lihtsalt mõistetavad ja omavahel võrreldavad kõrgharidusastmed ja –kvalifikatsioonid;
 • kahele põhitsüklile, bakalaureuse- ja magistriõppele tugineva kõrgharidusmudeli kasutuselevõtt;
 • Euroopa ühtse ainepunktide ülekandmise süsteemi kasutuselevõtt (s.h. mitteformaalse ja informaalse õppe arvestamiseks);
 • vaba liikuvust takistavate asjaolude kõrvaldamine;
 • Euroopa koostöö edendamine kvaliteedi tagamise alal;
 • Euroopa mõõtme soodustamine kõrghariduses.

Lisainformatsiooni Bologna protsessi kohta leiate Euroopa Kõrgharidusruumi ametlikult kodulehelt.

Viimati uuendatud 16.11.2021