Välisriikide stipendiumipakkumised

Erinevad välisriigid pakuvad stipendiume ja toetusi riikidevahelise stipendiumiprogrammi raames. Võimalik on taotleda stipendiumi kraadi- ning osaliseks õppeks, suvekursusteks (sh keelekursusteks) ning täienduskoolitusteks. Stipendiumipakkumised on mõeldud Eesti kodanikele või Eestis pikaajalise elamisloaga viibivatele inimestele.

Sõltuvalt sihtriigist on stipendiumid avatud bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppeks ja õppejõududele ning teadlastele. Mõningatel juhtudel on välisriigi poolt ka ülikoolide loetelu, kuhu minekuks stipendiumi saab taotleda. Kandideerimise tingimused ning stipendiumi suuruse sätestab stipendiumipakkuja. Kandideerimise tähtajad avaldatakse jooksvalt aasta ringi.

Näiteks vahendame välisriikide stipendiumiprogramme: DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) stipendiumid, Jaapani Valitsuse stipendium, Hiina riiklikud stipendiumid ja Fulbrighti stipendium Ameerika Ühendriikidelt jne.

Lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi ja välisriikidega sõlmitud üliõpilas- ja teadlasvahetust sisaldavate koostöölepingutele vahendab Haridus-ja Noorteamet välisriikide stipendiumi pakkumisi.

Liitudes meie stipendiumilistiga saadame Sulle jooksvalt kõige värskemat info stipendiumikonkursside kohta. Liitumiseks saada e-kiri pealkirjaga ”Soovin listiga liituda” meiliaadressile stipendiumid@harno.ee.

Viited

Study in Estonia

Info välisriigi tudengitele ja õppejõududele riikidevaheliste lepingute raames pakutavate stipendiumide kohta

Scholarship portal 

Veel infot välisriigis õppimiseks mõeldud stipendiumide kohta

Lisainfo: 

Liis Uulman
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
+372 6999 395
liis.uulman@harno.ee

Täpsem teave eri riikide pakutavatest stipendiumidest

Ameerika Saatkond Eestis kuulutab välja Fulbright Student Program stipendiumid kraadiõppeks Ameerika Ühendriikides 2022/2023. õppeaastaks.

Stipendiumi saab taotleda õpinguteks Ameerika Ühendriikide ülikooli vabalt valitud erialal v.a. meditsiin. Taotleda saavad Eesti ülikoolide magistri- ja doktoriõppe tudengid. Stipendiumi antakse kolmeks kuni üheksaks kuuks ühe õppeaasta kestel.

Nõuded:

 • Eesti kodakondsus;
 • Lõpetanud 4-aastase bakalaureuseõppe või alustanud õpinguid magistri- või doktoriõppes peale 3-aastat BA õpinguid;
 • Ameerika Ühendriikides õpitav eriala peab olema seotud varasemate õpingutega;
 • Selge arusaam oma õpingute eesmärgist;
 • Akadeemiline edukus ja piisav inglisekeele oskus õpinguteks USAs;
 • Eelistatud on kandidaadid, kes ei ole USAs elanud rohkem kui 6 kuud;
 • Taotleja peab vastama J-1 viisa saamise tingimustele, mis ühtlasi kohustab stipendiaati naasma koduriiki  peale stipendiumi perioodi lõppu;
 • Tervisetõend;
 • Eelistatud on kandidaadid, kes on taotlemise tähtajaks alla 30 eluaasta;
 • Taotlejad peavad olema valmis sooritama sisseastumiskatseid USA ülikoolidesse (TOEFL, GRE ja GMAT), varsti pärast edukat intervjuud USA saatkonnas Tallinnas.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise taotlussüsteemi, mis on kättesaadav Foreign Fulbright Program veebilehelt

Taotluste esitamise periood: 1.mai 2021 kuni 20. august 2021.

Pärast taotlussüsteemis dokumentide esitamist tuleb saata üks eksemplar järgmisi dokumente paberkandjal Ameerika Ühendriikide saatkonda U.S. Embassy Kentmanni 20, 15099, Tallinn:

 • ametlikud akadeemilised õiendid eesti ja inglise keeles;
 • eestikeelsete diplomite ja ingliskeelsete tõlgete koopiad;
 • ärakirja väljaandmise vorm (ainult sekundaarsete USA ärakirjade jaoks), kui see on asjakohane.

Pärast taotlussüsteemis dokumentide esitamist tuleb saata üks eksemplar dokumente paberkandjal Ameerika Ühendriikide saatkonda U.S. Embassy Kentmanni 20, 15099, Tallinn.

Lisainfo:

Jane Susi
susij@state.gov

Viited

Ameerika Ühendriikide Suursaatkond

Lisainfo stipendiumi ja kandideerimise kohta

Lisainfo:

Jane Susi
susij@state.gov

Hiina Rahvavabariik pakub riiklike stipendiume 2021/2022. õppeaastaks  õpinguteks kõigis õppeastmetes. Lisaks on võimalus taotleda stipendiume uurimus- ja teadustööks Eesti kõrgkoolide akadeemilistele töötajatel ja teaduritel.

Stipendiumiga kaetakse kogu kraadiõppe periood või teadustöö aega ning lisaks 1-2 aastat Hiina keele õpet. Stipendiumi saab taotleda õppe- või teadustööks 289 Hiina haridusasutuses, mis on liitunud programmiga. Täpsemat informatsiooni programmis osalevate ülikoolide kohta leiab:

Stipendiume saavad taotleda:

 • hea tervisega Hiina kodakondsuseta isikud;
 • bakalaureuseõppesse kandideerimisel alla 25-aastane abiturient;
 • magistriõppesse kandideerija alla 35-aastane bakalaureusekraadiga isik;
 • doktoriõppese kandideerija alla 40-aastane magistrikraadiga isik;
 • teadus– või uurimustöö stipendiumile kandideerimisel olema alla 50- aastane magistrikraadiga või dotsendi astmes (või kõrgem);
 • vanemteaduri stipendiumile kandideerimisel alla 50-aastane.

Täisstipendiumi puhul kaetakse õppemaks ja majutus ning igakuine stipendium, mida maksab kohapealne ülikool. Osalise stipendiumi puhul kaetakse osa märgitud kulusid. 

Igakuiste stipendiumite määrad Hiina jüaanides (CNY):

 • bakalaureuseõppes 2500 CNY kuus;
 • magistriõppes/teadus-ja uurimustöö stipendiaadile 3000 CNY kuus;
 • doktoriõppes/ vanemteaduri stipendiaadile 3500 CNY kuus.

Majutust pakutakse ülikooli ühiselamus või kaetakse kulud majutustoetusega. Täpsed tingimused sõltuvad vastuvõtvast ülikoolist.

Tähtaeg

Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 26. veebruar 2021. Kõik dokumendid tuleb esitada läbi elektroonilise taotlussüsteemi:


Lisainfo: 

Jaapani Suursaatkond Eestis vahendab Jaapani Haridus-, Kultuuri-, Spordi-, Teadus- ja Tehnoloogiaministeeriumi (MEXT) stipendiume ja mitmeid Jaapani Fondi programme. Need programmid võimaldavad Eesti kodanikel sõita Jaapanisse lühemateks või pikemateks õppereisideks, omandada haridust või viia läbi teadusuuringuid Jaapani ülikoolides.

Õppe-ja kultuurivahetusprogrammide peamised eesmärgid on edendada teineteisemõistmist jaapanlaste ja eestlaste vahel, julgustada paremini mõistma Jaapanit ning edendada rahvusvahelist koostööd.

MEXT (The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (文部科学省 Monbu-kagaku-shō)) stipendiumid

Eesti õpilased saavad kandideerida Jaapanis õppimiseks järgmistele stipendiumitele:

 •  Magistriõppe stipendium (Research Student Scholarship)

Stipendiumi saavad taotleda magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on omandanud eelneva hariduse mujal riigis kui Jaapan. Stipendiumile saavad kandideerida Jaapani kodakondsust mitteomavad, hea tervise juures ning 02.04.1987 ja hiljem sündinud inimesed. Kandidaadil peab olema valmisolek õppida jaapani keelt ja kultuuri ning taotleja peab vastama õppeviisa saamise tingimustele. 

Stipendiumiga kaetakse õpingud kestvusega 2022. a aprillist kuni 2024. a märtsi lõpuni. Oktoobris Jaapanisse saabunud stipendiaatidel algab toetusperiood septembrist või oktoobrist 2022 ning kestab kuni 2024. a märtsi lõpuni. Igal juhul tuleb stipendiaadil läbida ka 6-kuulised ettevalmistavad kursused.

Stipendiumi suurus sõltub valitud erialast ja õppeastmest ning igakuisele stipendiumisummale võib lisanduda toetus 2000 või 3000 jeeni kuus, vastavalt õpingute asukohale. Stipendiumi suurus on 143 000 jeeni  kuni 145 000 jeeni kuus. MEXT toetus katab ülikoolide sisseastumiskatsete, immatrikuleerimise ja õppemaksu tasud. MEXT tasub ka lennupiletite kulu Jaapanisse ja tagasi koduriiki kindlaks määratud ajavahemikus (lennupiletid on turistiklassis). Reisikulud Jaapanis peab tasuma toetuse saaja ise.

Loe stipendiumi kohta rohkem siit.

 • Bakalaureuseõppe stipendium (Undergraduate Scholarship)

Stipendiumile saavad kandideerida gümnaasiumi haridusega, Jaapani kodakondsust mitteomavad, hea tervise juures, õppeviisa tingimustele vastavad ja õpingute algusajaks vähemalt 18. aastased (sündinud 2. aprill 1997 ja peale seda) noored. Kandidaadil peab olema valmisolek õppida jaapani keelt ja kultuuri.

Stipendiumiperiood kestab 4-5 aastat: aprillist 2022 kuni märtsini 2027 (sealhulgas ettevalmistav aasta). Taotlejad peavad valima etteantud õppekavadest ja erialadest sobivad ning taotlusvormi märkima oma eelistused. Stipendiumi saab taotleda muuhulgas ka meditsiini, hambaravi, veterinaarmeditsiini või kuueaastase farmaatsia eriala õpinguteks.

Stipendiumi suurus on 117 000 jeeni kuus, sellele võib lisanduda ka piirkondlik lisatoetus 2000 jeeni või 3000 jeeni kuus. MEXT tasub kõrgkooli sisseastumiskatse tasud, immatrikuleerimise, õppemaksu ja edasi-tagasi lennukipiletid koduriigist Jaapanisse ja tagasi peale stipendiumiperioodi lõppu.

Loe stipendiumi kohta rohkem siit.

 • Kutsekolledži stipendium (Specialized Training College Scholarship)

Stipendiumile saavad kandideerida gümnaasiumi haridusega või Jaapani kolledži õpinguteks vastava ettevalmistuse saanud noored, kes vastavad kohapealse kolledži sisseastumise tingimustele. Stipendiumi saab taotleda kindlatel erialadel õppimiseks ning vastuvõtva õppeasutuse valib MEXT. Stipendiumiperiood kestab kolm aastat: alates 2022. a aprillist kuni 2025. a märtsini (sealhulgas ettevalmistav aasta). Kogu õpe toimub jaapani keeles.

Stipendiumile saavad kandideerida gümnaasiumi haridusega, Jaapani kodakondsust mitteomavad, hea tervise juures, õppeviisa tingimustele vastavad ja õpingute algusajaks vähemalt 18. aastased (sündinud 2. aprill 1997 või peale seda) noored. Kandidaadil peab olema valmisolek õppida jaapani keelt ja kultuuri.

Stipendiumi suurus: 117 000 jeeni kuus, millele võib lisanduda piirkondlik lisatoetus 2000 jeeni või 3000 jeeni kuus. MEXT katab sisseastumiseksami kulu, immatrikuleerimise tasud ja õppemaksu koolituskolledžites. MEXT katab ka lennupiletite kulu Jaapanisse ja tagasi koduriiki kindlaksmääratud ajavahemikus (lennupiletid on turistiklassis). Reisikulud Jaapani piires peab tasuma toetuse saaja ise.

Loe stipendiumi kohta rohkem siit.

 • Tehnikakolledži stipendium (College of Technology Scholarship)

Stipendiumile võivad kandideerida vähemalt keskharidusega või vastava ettevalmistuse läbinud noored (vt täpsemalt taotlemise tingimustest), kes on sündinud 2. aprill 1997 või peale seda. Kandidaat ei tohi omada Jaapani kodakondsust, peab olema hea tervise juures ning vastama õppeviisa saamise tingimustele. 

Stipendiumi saab taotleda valitud erialadel õppimiseks ja sobiva kolledži valib stipendiumi andja MEXT. Pakutavatel erialadel kestab õpe 3-3,5 aastat. Sellele lisandub ettevalmistav aasta, mille läbimine on kohustuslik. Kogu õpe toimub jaapani keeles.

Stipendiumi makstakse kokku neli aastat: alates 2022. a aprillist kuni 2026. a märtsini (teatud erialadel ka kuni september 2026). Stipendiumi suurus on 117 000 jeeni kuus. Sellele võib lisanduda piirkondlik lisatoetus 2000 jeeni või 3000 jeeni kuus.

Sisseastumiseksami, immatrikuleerimise tasu ja tehnikakõrgkooli õppemaksu tasub MEXT. Samuti kaetakse toetusega ka lennupiletite kulu Jaapanisse ja tagasi koduriiki kindlak smääratud ajavahemikus (lennupiletid on turistiklassis). Reisikulud Jaapani piires peab tasuma toetuse saaja ise.

Loe stipendiumi kohta rohkem siit.

Taotluse esitamine

 • Taotluse esitamise tähtaeg on kõikidel stipendiumitel:  11. juuni 2021 (reede)
 • Taotluse esitamise tähtaeg on kõikidele stipendiumitele on pikendatud kuni 28. juuni 2021 (esmaspäev).
 • Kõik nõutud dokumendid peavad korrektselt täidetuna jõudma selleks kuupäevaks Jaapani saatkonda.
 • Esimese vooru läbinutega võetakse ühendust.
 • Seoses COVID-19 pandeemiaga võib ette tulla muudatusi avalduste esitamise ajakavas.
 • Küsimuste korral kirjutage aadressil culture@ti.mofa.go.jp

Läti valitsus pakub 2021/2022 õppeaastaks järgmisi stipendiume:

 • stipendium Läti kõrgkoolides õppimiseks kõigis õppeastmetes;
 • stipendium uurimis- ja teadustööks teaduritele ja kõrgkoolide akadeemilistele töötajatele. 

Bakalaureuse- ja magistriõppeks pakutakse stipendiumi kuni kümneks õppekuuks ning doktoriõppes kuni 11 õppekuuks. Stipendiumi magistriõppeks läti keele ja kirjanduse ning ajaloo õppekavadel saab taotleda kaheks õppeaastaks. Läti riiklikku stipendiumi antakse ühele inimesele mitte rohkem kui kaheks järjestikuseks õppeaastaks.

Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduseõppe taotlejad peavad olema stipendiumile kandideerimise hetkeks (veebruar, märts 2021) olema oma koduülikoolis või Läti kõrgkoolis läbinud vähemalt ühe õppeaasta.

Uurimus- ja teadustööks mõeldud stipendiumi saavad taotleda välisriigi kõrgkoolide ja teadusasutuste akadeemilised töötajad ja teadurid. Stipendium antakse kuni viieks kuuks. 

Lisainformatsiooni õppimisvõimaluste kohta leiab veebilehelt http://www.studyinlatvia.lv/.

Dokumentide esitamine

Taotlusvorm (http://scholarships.viaa.gov.lv/en/login) koos kõigi nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis.

Taotluste esitamise periood on 1. veebruar kuni 1. aprill 2021.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiate State Education Development Agency (VIAA) veebilehelt.

Küsimuste korral kirjutage: scholarships@viaa.gov.lv.

Peatselt lisandub informatsioon 2021. aasta suvekooli kursuste stipendiumist.

DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) pakub 2021/2022 õppeaastaks Saksamaal õppimiseks, suvekooli kursustel osalemiseks või uurimus- ning teadustööks järgmisi stipendiume.

1. Stipendiumivõimalused õpirändeks bakalaureusekraadi omandanud või magistris õppivatele üliõpilastele Saksamaa ülikooli

 • Stipendium pakub võimalust osaleda magistritaseme õppes;
 • Periood: 10-24 kuud;

Kandideerimise tähtaeg oli 16. november 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. Kunstialade ja arhitektuuri valdkonna taotlejatele pakub DAAD valdkonnapõhiseid stipendiume.

Stipendiumi eesmärk on pakkuda bakalaureusekraadi omandanud või magistris õppivatele Eesti üliõpilastele võimalust sooritada osa õpingutest (semester, aasta) või omandada magistrikraad kunsti, disaini, filmi, muusika ja etenduskunstide (draama, režii, tants, koreograafia jne) erialadel Saksamaa ülikoolis.

 • Periood: 10- 24 kuud

Kandideerimise tähtaeg oli 30. november 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

Stipendiumi võivad taotleda need, kes on omandanud bakalaureusekraadi arhitektuuri, sisekujunduse, linnaplaneerimise/linnaarendamise, maastikuarhitektuuri ja maastiku planeerimise alal või hiljemalt stipendiumiga toetatava õppeprogrammi alguseks.

 • Stipendiumiga toetakse magistrikraadi omandamist Saksamaa ülikoolis või õpirännet semestriks või aastaks;
 • Periood: 10-24 kuud;

Kandideerimise tähtaeg oli 30. september 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

Stipendiumi eesmärk on pakkuda kunsti, muusika, disaini ja filmi valdkonna (sh draama, lavastamine, koreograafia) bakalaureuseõppe lõpetanutele võimalust jätkata oma haridusteed kraadiõppes või viibida lühiajalises õpirändes Saksamaa ülikoolis.

 • Periood: 10-24 kuud;

Etenduskunstide suuna stipendiumi tähtaeg oli 30. oktoober 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

Stipendiumi eesmärk on pakkuda kunsti, muusika, disaini ja filmi valdkonna (sh draama, lavastamine,koreograafia) bakalaureuseõppe lõpetanutele võimalust jätkata oma haridusteed kraadiõppes või viibida lühiajalises õpirändes Saksamaa ülikoolis.

 • Periood: 10-24 kuud;

Muusika valdkonna stipendiumile kandideerimise tähtaeg oli 1. oktoober 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

- stipendiumi võivad taotleda bakalaureuse- või magistriüliõpilased;
- bakalaureuse üliõpilased peavad stipendiumiperioodi alguseks olema läbinud vähemalt kaks õppeaastat;
- saksa keele oskus minimaalselt tasemel A2;

Osaleda saab erinevates saksa keele ja kultuuri suvekursustes. Kursused kestavad kuni 18 päeva juunist novembrini 2021.

Kandideerimise  tähtaeg oli 1. detsember 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

2. Stipendiumid doktorantidele eesmärgiga toetada uurimus- või teadustöö tegemist Saksamaal

Stipendiumi sihtgrupiks on doktorikandidaadid ning noored akadeemikud ja teadlased, kes on lõpetanud magistrikraadi või erandjuhtudel bakalaureusekraadi hiljemalt stipendiumiga toetatud teadustöö alustamiseks.

Toetakse uurimisprojekti tegemist või teadusliku täiendõppe kursusel osalemist Saksamaa tunnustatud kõrgkoolis või ülikoolivälises teadusasutuses.

 • Periood: 7-12 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust.

Kandideerimise tähtaeg oli 16. november 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

Stipendiumi sihtgrupp on doktorikandidaadid, noored akadeemikud ja teadlased, kes on lõpetanud magistrikraadi või erandjuhtudel bakalaureusekraadi hiljemalt stipendiumiga toetatud teadustöö alustamise ajaks, või need, kes on juba doktorikraadi omandanud. Doktorikandidaadid, kes juba teevad doktorikraadi Saksamaa ülikoolis, ei saa kandideerida.

Stipendiumiga toetatakse uurimisprojekti tegemist või osalemist teadusliku täiendõppe kursusel Saksamaa tunnustatud kõrgkoolis või ülikoolivälises teadusasutuses.

 • Periood: 1-6 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust.

Kandideerimise tähtajad: 

 • 16. november 2020, lähetusteks perioodil juuni kuni november 2021  
 • 30. aprill 2021, lähetusteks perioodil detsember 2021 kuni mai 2022.

Selle stipendiumi eesmärk on toetada koostööd ja ühiseid doktori- ja teadusprojekte stipendiaadi koduülikooli ja Saksamaa ülikooli vahel.

Programm pakub kahte võimalust:

 • Doktorikraad koos kahe riigi juhendajaga: doktoriprojekti juhendavad nii koduülikooli ülikooli õppejõud kui ka Saksamaa vastuvõtva instituudi akadeemiline nõustaja. Doktorikraad valmib kodumaal, kus osaleb Saksamaa akadeemiline esindaja; doktorikraadi annab koduülikool.
 •  Doktorikraad vastavalt „Cotutelle“ protseduurile: kahe riigi üleriigiliste doktorikraadide rahastamine koduülikoolis ja Saksamaa ülikoolis niinimetatud „Cotutelle“ korra kohaselt. Eeldusekson stipendiaadi koduülikooli ja Saksamaa ülikooli vaheline koostööleping. Pärast doktoriõppe edukat lõpetamist annavad Saksamaa ülikool ja välismaa partnerülikool koos doktorikraadi.

Stipendiumile saavad kandideerida:

 • kandidaadid, kes on magistrikraadi või erandjuhtudel bakalaureusekraad omandanud hiljemalt stipendiumperioodi alguseks;
 • „Cotutelle” protseduur: kandidaadid, kes on doktoriõppesse vastuvõetud hiljemalt stipendiumi alguses.

Periood: maksimaalselt kaks aastat.

Kandideerimise tähtaeg oli 16. november 2020. Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi. 

3. Stipendiumid ülikoolide akadeemilistele töötajatele ja järeldoktorantuuriks Saksamaal

Selle stipendiumi eesmärk on edendada koostööd kunsti ja arhitektuuri valdkonnas.

Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide õpetajad järgmistelt erialadelt:

 • Arhitektuur (sisekujundus, mälestiste kaitse, linnaplaneerimine / linnaarendus, regionaalplaneerimine, maastikuarhitektuur, maastikuplaneerimine)
 • Kujutav kunst, film, disain, visuaalne kommunikatsioon
 • Lavakunst (draama, lavastus, muusikalid, tants, performance, koreograafia jne)
 • Muusika

Õppekäigud Saksamaale riiklikesse või riigi tunnustatud ülikoolidesse valdkondlikuks koostööks vastuvõtva asutusega. Õppekäik võib toimuda ka mitmesse asutusse.

 • Periood: 1-3 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust.

Kandideerimise tähtajad:

 • 16. november 2020 lähetusteks juuni kuni november 2021;
 • 30. aprill 2021 lähetusteks detsember 2021 kuni mai 2022.

Kandideerimine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

Stipendiumi eesmärk on toetada lühiajalisi teadusuuringute läbiviibimisi ning seeläbi edendada kogemuste vahetamist ja võrgustike loomist Eesti ning Saksamaa kolleegide vahel. Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide õppejõud ning akadeemikud ja teadlased, kes on lõpetanud doktorikraadi ja töötavad oma koduriigi ülikoolis või teadusasutuses.

 • Periood: 1-3 kuud; toetuse pikkuse otsustab valikukomisjon ja see sõltub kõnealusest projektist ja taotleja töögraafikust.

Kandideerimise tähtajad:

 • 16. november 2020 lähetusteks perioodil juuni kuni november 2021
 • 30. aprill 2021 lähetusteks perioodil detsember 2021 kuni mai 2022.

Taotlemine toimub läbi elektroonilise DAADi taotlussüsteemi.

Ungari Vabariigi Haridusministeerium pakub bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilastele stipendiume lühi- ja pikaajaliseks õpirändeks Ungarisse 2021/2022. õppeaastal.

Stipendiumiga toetatakse:

 • bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppe üliõpilaste õpirännet kestusega kolm kuni kümme kuud;
 • bakalaureuse-, magistri- või doktoriõpe kestusega 24 kuni 36 kuud (kraadi omandamine);
 • magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste lühi- ja pikaajalist õpirännet kestusega kolm päeva kuni kümme kuud;
 • bakalaureuse-, magistri- või doktori üliõpilaste suvekursuseid kestusega kaks kuni neli nädalat.

Taotlusvorm ja kõik nõutud lisad tuleb esitada elektrooniliselt veebipõhises taotlussüsteemis.

Taotluste esitamise tähtaeg on

 • osalistel/semestriõpingutel, täisstuudiumi õpingutel, õppereisidel 25. veebruar 2021
 • suvekursustel 11. märts 2021.

Täpsemat informatsiooni leiate siit.

Bulgaaria Haridus- ja Teadusministeerium pakub välisteadlastele ja üliõpilastele stipendiumi osalemiseks Bulgaaria keele ja kultuuri suvekoolides. Kursused toimuvad  Bulgaaria Punase Risti riiklikus hariduskeskuses Lozeni külas ajavahemikus 11.-31.juuli 2021. Kursused toimuvad Bulgaaria Sofia ülikooli slaavi teaduskonna eestvedamisel.

Kursused on suunatud Bulgaaria ja slaavi valdkonna professoritele, teadlastele ja üliõpilastele, samuti tõlkijatele ja kõigile teistele, kes on huvitatud bulgaaria keelest, kirjandusest, ajaloost ja kultuurist.

Stipendiumiga kaetakse koolitusmaterjalid, majutus, toitlustus ja kohapealne kultuuriprogramm. Reisikulud Bulgaariasse ja tagasi ning tervisekindlustus tuleb katta osalejal. Osalustasude kohta saab täpsemat infot siit.

Juhul, kui viiruse Covid-19 leviku tõttu ei ole võimalik kursusi kohapeal korraldada toimivad kursused veebiplatsvormi „Moodle“ vahendusel.

Kursustel osalemisest huvitatud peavad täitma vastava taotlusvormi ja saatma taotluse hiljemalt 10. maiks 2021.

Täpsem info ja registreerimine: summer_seminar@slav.uni-sofia.bg

Taotlusvorm on kättesaadav siit.

India valitsus pakub Eesti kodanikele ITEC programmi kaudu stipendiume Indias toimuvatel täienduskoolituskursustel osalemiseks. Eesti poolt ei anta täiendavat toetust osalemiseks inglise keele kursustel. Taotluste hulgast teeb eelvaliku Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt määratud riikidevaheliste lepingute stipendiumprogrammi komisjon. Stipendiaatide lõppvaliku ja stipendiumi määrab India vastav asutus (Ministry of External Affairs and Government of India). Hindamisel arvestatakse taotleja motivatsiooni, kandidaadi õppeedukust ja esitatud dokumentide korrektsust. Hetkel toimuvad kursused ainult veebipõhiselt.

Stipendium

Korraldajate poolt kaetakse koolitusmaterjalid, edasi-tagasi reisi- ja majutuskulud ning osavõtutasu. Osalejatele makstakse ka päevaraha (1200 INR päev), millest vajadusel arvestatakse maha kohapealne toitlustus. 

Tähtaeg

Taotlusi saab esitada jooksvalt, kuid palume arvestada menetlusajaga. Taotlus tuleks esitada 3 kuud enne kursuse toimumist.  

Tingimused

 • Vanusepiirang on 25 – 45 aastat (toetuse kasutamise ajal);
 • kandidaat peab omama valitud kursusele sobivat akadeemilist ja/või tööalast tausta;
 • taotlusi võivad esitada isikud, kes pole India valitsuse stipendiumi varem saanud;
 • kandidaadid peavad valdama inglise keelt;
 • eelistatakse riigiametnikke;
 • taotlusi inglise keele kursustele ei võeta vastu. 

Nõutavad dokumendid

 • Veebipõhine taotlusvorm (Apply for ITEC/SCAAP Course), mis tuleb ära täita, välja printida ja allkirjastada;
 • inglise keele oskust tõendav dokument (nt tõend ülikoolist/keeltekoolist);
 • viimase diplomi koopia ja väljavõte õpinguraamatust või tõend õppetulemuste kohta (inglise keeles);
 • motivatsioonikiri;
 • tervisetõend.

Dokumentide esitamine

Nõutud dokumendid tuleb esitada inglise keeles ja kahes eksemplaris (originaal ja koopia). Meili teel saadetud dokumente vastu ei võeta. Kõik dokumendid peavad olema inglise keeles ning need tuleb saata posti teel aadressile:

Märksõna: India
Rahvusvahelistumise osakond
Haridus-ja Noorteamet
Tõnismägi 11
10119 Tallinn 

Lisainformatsioon

Tutvu kindlasti ka täiendava infoga kursuste kohta (sh kursuste kirjelduse all on välja toodud nõuded kandidaatidele) ning loe lisainfot stipendiumi kohta.

Poola Teaduste Akadeemia pakub Euroopa Liidu ja Poola riigi ühise panusena algatud stipendiumi PASIFIC. Stipendiumi taotlusi võetakse 2021. aastal vastu kaks korda.

Toetust on võimalik taotleda kaheks aastaks ühes vabalt valitud Poola Teaduste Akadeemia (PAS) instituutidest. Stipendiaadil on vabadus valida oma uurimisala, uurimistöö juhendaja, vastuvõtev instituut ning lähetuse organisatsioonid, kes sobivad kõige paremini teadustööks ja karjääri arendamiseks.

PASIFIC stipendiaatidele pakutakse igakuist hüvitist umbes 2500 eurot neto. Neile, kes otsustavad koos perega Poola minna, pakutakse ka peretoetuse taotlemise võimalust. Lisaks määratakse teadusuuringute eelarve, kuni 93 000 eurot projekti kohta.

Stipendiumi taotlejad peavad vastama kahele kriteeriumile:  

 • Taotleja peab omama doktorikraadi või sellega võrdustatud 4-aastast teadustööga tegelemise kogemust ning eelnevat kraadi doktorikraadi tegemiseks;
 • Taotleja peab täitma MSCA õpirände reegleid. See tähendab, et taotleja ei tohi olla Poolas elanud ega töötanud kauem kui üks aasta enne seatud stipendiumi tähtaega eelnenud kolmel aastal.

Taotluse esitamine toimub läbi elektroonilise taotlussüsteemi SEA System. Esimene taotlusvoor avaneb 15. märts 2021 ning kestab kuni 30 juuni 2021. Teine taotlusvoor toimub 15. september kuni 30. detsember 2021.  

Täpsemat informatsiooni leiab allolevatelt linkidelt:

Prantsusmaa valitsus pakub stipendiumi magistriõppe üliõpilastele, kes soovivad veeta 2021/2022 õppeaasta Prantsusmaa ülikoolis. Igakuine stipendium 700 eurot makstakse otse stipendiaadile ja on mõeldud kohapealsete kulude katmiseks. Stipendiumi ei saa kasutada koos mõne muu Prantsusmaa riikliku stipendiumiga ega Erasmus+ toetusega.

Stipendiumi antakse üheks õppeaastaks või kuni 9 õppekuuks. Stipendiumperioodi pikkus varieerub juhul, kui üliõpilane peab sooritama kohapeal praktikat. Järgmiseks õppeaastaks ei ole stipendiumi jätkumine tagatud. Võimalik on uuesti stipendiumi taotleda teistega samadel alustel.

Stipendium koosneb:

 • toetus 700 eurot õppimisega seotud kulude katmiseks (arvuti ostmine, dokumentide trükkimine jms). Taotleda saavad üliõpilased, kelle stipendiumperiood on üle 3 kuu.
 • kindlaks määratud eluasemetoetus 167 eurot kuus hiple-de-France'i piirkonnas elavatele stipendiaatidele (143 eurot väljaspool Île-de-France'i). Saabumisel hüvitatakse alalise majutuseta õpilasele ka kuni 3 ööd.
 • õppemaksu katmine kuni 5000 eurot ja täielik maksuvabastus juhul, kui stipendiaat asub õppima riiklikus ülikoolis;
 • ravikindlustuse hüvitamine võrdsel panustamisel kuni 264 eurot. Registreerimine üldisesse sotsiaalkindlustussüsteemi on tasuta.

Stipendiumi taotlejad peavad vastama järgmistele tingimustele:

 • Eesti kodanik või pikaajaline resident;
 • hariduslik ettevalmistus õpinguteks Prantsusmaal;
 • taotleja peab valdama nõutud tasemel prantsuse keelt (Diplôme d’Etudes en Langue Française), välja arvatud juhul, kui koolitus toimub inglise keeles;
 • taotleja on vastuvõetud või esitanud dokumendid vastuvõtuks Prantsusmaa õppeasutusse;

Konkurss on avatud kõigi erialade üliõpilastele, kuid vastavalt Prantsuse saatkonna Eestis uuele strateegiakavale 2020-2022 eelistatakse säästva arengu, kliima soojenemise, energia-, tervise-, kaitse-, riigiteaduste või inseneriteaduste valdkonna taotlejaid.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm koos nõutud lisadega prantsuse või inglise keeles:

 • elulookirjeldus;
 • motivatsioonikiri;
 • varem omandatud ülikoolikraadi koopia;
 • tõend Eestis läbitud õpingute kohta;
 • Prantsuse kõrgkooli eelregistreerimise kinnitus.

Stipendiumi taotlemise tähtajad:

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 25. mai 2021 kell 23:59 e-posti aadressil: theodore.hervieux@ife.ee.

Parimate taotluste eelvalik tehakse pärast kõigi taotluste vastuvõtmist. Individuaalsed intervjuud eelvalitud kandidaatidega algavad neljapäeval, 27. mail 2021.Kandidaate teavitatakse lõplikust otsusest juunis (taotlus on vastu võetud, ootelehele kantud või tagasi lükatud).

Stipendiumi saamise otsus kinnitatakse lõplikult pärast Prantsusmaa kõrgkooli vastuvõtmise kinnituse esitamist või avalduse esitamist tõendavate dokumentide esitamist.

Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust Théodore Hervieux'ga, Campus France Eesti esindajaga: theodore.hervieux@ife.ee

Täpsemat informatsiooni stipendiumi kohta leiab siit.

Tšehhi Haridus-, Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium pakub 2021-2022. õppeaastaks erinevaid stipendiume nii lühi- kui ka pikaajaliseks õpirändeks Tšehhi avalik-õiguslikes ülikoolides. Stipendiumid on mõeldud tasemeõppe üliõpilastele, teadlastele ning õppejõududele.

Stipendiumid:

 • Lühi- või pikaajaline õpiränne bakalaureuse ja magistriõppe üliõpilastele kestvusega 2 kuni 10 kuud;
 • Lühi- või pikaajaline õpiränne magistrikraadi omandanud isikutele kestvusega 3 kuni 10 kuud;
 • Uurimustöö stipendium teaduritele ja õppejõududele kestvusega 1 kuni 3 kuud;

Kõigile stipendiumitele tuleb esitada taotlus koos lisadokumentidega seatud tähtaegadeks: 

 • Lühi- ja pikaajalise tasemeõppe üliõpilaste õpirände stipendium 15. aprill 2021;
 • Uurimustöö stipendiumi taotlus esitada mitte hiljem kui 2 kuud enne lähetuse algust peab taotlus olema jõudnud Tšehhi otsustavale asutusele.
 • Haridus-ja Noorteametile tuleb dokumendid esitada aegsasti enne nõutud kahe kuulise perioodi algust. 

Stipendiumi suurus:

 • Tasemeõppe üliõpilaste stipendium bakalaureuse- ja magistriõppe tasemel on 9000 krooni (CZK) kuus ja magistrikraadiga või sellega võrdustatud kraadiga stipendiaatide summa on 9500 krooni (CZK) kuus;
 • Teadurite ja õppejõudude stipendium on 608 krooni (CZK) päevas toitlustuse ja muude kulude katmiseks. Majutust aitab leida Tšehhi Haridus- , Teadus-, Noorsoo- ja Spordiministeerium.

Lisainfo:

Stipendium ei kata reisikulusid sihtkohta ja tagasi ning muid täiendavaid kulusid (näiteks kindlustust). Õpiränne või uurimustöö lähetus peab toimuma ajavahemikus september 2021 kuni juuni/juuli 2022. Tasemeõppes antakse stipendiumi vahetusõppeks, kuid mitte kogu kraadiõppe perioodiks. 

Tšehhi keele ja kultuuri suvekooli kursustel osalemiseks sellel aastal stipendiumi taotleda ei saa (stipendiumiga kaetud kohad täidetud).

Stipendiumitele kandideerimise tingimused ja nõutud dokumentide loetelud on leitavad siit.

Taotlusdokumendid saab esitada ametile:

 • e-postiga: liis.uulman@harno.ee (märksõna Tšehhi stipendium)
 • paberkandjal posti teel: Haridus- ja Noorteamet, Rahvusvahelistumise osakond, Tõnismägi 11, 10119 Tallinn, Eesti

Viimati uuendatud 08.07.2021