Erasmus + õpiränne

Erasmus + on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 2021–2027. Programmi võimalusi saavad kasutada lasteaiad, koolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, noortevaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, solidaarsusvaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, koolitusettevõtted, katusorganisatsioonid, erialaliidud, MTÜ-d, muuseumid, raamatukogud, vabahariduskoolid jne.

Erasmus+ programm ei piirdu ainult Euroopa või eurooplastega – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele. Võrreldes 2014–2020 programmiperioodiga on Erasmus+ 2021–2027 programmi eelarve oluliselt kasvanud. Uue progammiperioodi eelarve on 26,2 miljardit eurot.

Erasmus+ programm seob haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Uuel programmiperioodil on fookuses kaasamine ja mitmekesisus; rohemõtlemine ja kliimaeesmärgid, digitaalne pööre ning osalemine demokraatlikus protsessis.

Viimati uuendatud 26.03.2021