Noorte heaks

Projektikonkurssi "Noorte heaks" eesmärk on tõhustada noortevaldkonna koostööd, et vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele. 2021. aastal on projektikonkursi fookus vajadustest lähtuvalt Covid-19 kriisi mõjude leevendamine, seades esile noorte vaimse tervise, üldpädevuste arendamise ja digitaliseerumisega seotud teemad.

21. septembril avaneb täiendav taotlusvoor. Taotluse esitamise tähtaeg on 11. oktoober kell 17:00. Noorte Heaks projekte viivad ellu noortekeskused, huvikoolid, noorteühingud ja –ühendused ning tegevuste elluviimise periood on kuni 31. dets. 2021.a.

Fookusest tulenevalt on projektide eesmärk:

  • toetatada noorte suuremat kaasatust alates projektiidee väljatöötamisest, et noortekeskuste ja huvikoolide tegevused vastaks rohkemate noorte vajadustele;
  • arendada olemasolevaid või töötada välja uusi lahendusi kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks;
  • edendada piirkondlikku koostööd.

Noorte vajaduste ja soovide väljaselgitamiseks on olulisel kohal noorte kaasamine juba projektiidee väljatöötamise etapis. Samuti on oluline tegevuste järgselt koos noortega saadud kogemusi ja oskusi mõtestada. Projektikonkursilt saab taotleda toetust tegevuste läbiviimiseks ja selleks vajalike vahendite soetamiseks.

Lisainfo:

Tiina Sinijärv 
Noorsootöö programmide büroo peaekspert
Mob +3725231447
tiina.sinijarv@harno.ee 

Konkursiveeb

Konkursiveebis saab esitada taotlusi osalemaks Haridus- ja Noorteameti noortevaldkonna taotlusvoorudel. 

Sisene konkursiveebi

Täiendavas taotlusvoorus saavad taotlusi esitada noortekeskused, huvikoolid, noorteühingud ja noorteühendused. Kõik projektitaotlused peavad vastama täiendava taotlusvooru „Noorte Heaks projektikonkurss 2021“ korraldamise tingimustele ja korrale. 

Täiendavas taotlusvoorus puuduvad erinevad projektikategooriaid ning koostöö projektitegevuste korraldamiseks eri asutuste vahel ei ole nõutav. Konkursile on lubatud ühel taotlejal esitada mitu projekti. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 5000 eurot.

Projektide omafinantseering peab olema 5% abikõlblikest kuludest. Noorte Heaks projektikonkursi täiendava taotlusvoorus on toetusteks kokku 100 000 eurot ning taotluste hindamine ja toetamine toimub üle-eestiliselt.

Konkursiga toetatavad ja mittetoetatavad kulud on nimetatud taotlustingimuste punktides 3.5. ja 3.6.

Noorte Heaks projektikonkursi taotlus tuleb esitada Harno konkursiveebi kaudu hiljemalt 11. okt 2021 kell 17:00. Konkursiveebis saab tutvuda ka taotlustingimuste ja korraga ning selle juurde kuuluvate lisadega.

Dokumendid:

Hoorte heaks projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Projektikonkursi korraldaja on Haridus- ja Noorteamet.

Lõppenud põhivooru taotlustingimuste ja korraga (taotlustähtaeg 30. juuni 2021) saad tutvuda siin: Noorte Heaks konkursi põhivooru taotlustingimused ja kord 2021.

Noorte Heaks projektikonkursi täiendava taotlusvoorus on toetusteks 100 000 eurot ning taotluste hindamine ja toetamine toimub üle-eestiliselt.

Taotlusi hindavad piirkondlikud hindamiskomisjonid. Igasse hindamiskomisjoni kuulub seitse liiget:

  1. Harno esindaja;
  2. noorte esindaja Eesti Noorteühenduste Liidust;  
  3. noorte esindaja Eesti Õpilasesinduste Liidust;
  4. huviala valdkonna esindusühingu esindaja;
  5. huviala valdkonna esindusühingu esindaja;
  6. Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja;
  7. Eesti Noorsootöötajate Kogu esindaja.

Neljapäeval, 30.  septembril 2021 kell 11.00-12.40, toimus veebiseminar “Noorsootöö nädal 11 – nutikalt, turvaliselt ja informeeritult”, kus räägiti ka Noorte Heaks projektikonkursi täiendavast taotlusvoorust. Veebinar toimus kahes osas.

Viimati uuendatud 07.10.2021