Toetus eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmiseks

Rahastame eestikeelsete kõrgkooliõpikute loomist, et toetada eestikeelse teadusterminoloogia arengut, eesti keeles õppimist, õpetamist ja publitseerimist.

Programm "Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2010-2027" on jätkuks riiklikele programmidele „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine 2008–2012“ ja „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017“.

Programmide aluseks on Eesti Vabariigi põhiseadus, mille järgi riik peab tagama eesti rahvuse, kultuuri ja keele säilimise läbi aegade.

Toetuse taotlemine toimub läbi avalik-õiguslike ülikoolide vastavalt ülikoolide poolt väljaselgitatud valdkondlikele vajadustele. Otse Harnost toetust taotleda ei saa. Täpsema info toetuse taotlemise kohta leiab ülikoolide veebilehekülgedelt.

Järgevalt leiad hiljuti toetatud käsikirjakavandid ning juba välja antud eestikeelsed kõrgkooliõpikud. 

Raamatukogu

Lisainfo:

Triinu Putnik  
Kutsehariduse õppekava ja õppevara büroo peaspetsialist
mob +372 5682 9333
triinu.putnik@harno.ee
 

Toetatud käsikirjakavandid

  • „Mehaanikainseneri käsiraamat“  (tootmine, tehnika ja ehitus) – Taltech
  • „Numbrilised arvutusskeemid voolamise hüdraulikas“  (tootmine, tehnika ja ehitus) – Taltech
  • „Immunoloogia“ (tervis, heaolu ja teenindus) – Tartu Ülikool
  • „Visuaalsete pädevuste harjutusvara“  (sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave; ärindus, haldus ja õigus; teeninduse õppevaldkonna isikuteeninduse õppekavagrupp) – Tartu Ülikool
  • „Teenindusprotsesside juhtimine ja teenusedisain“  (sotsiaalteadused, ajakirjandus ja teave; ärindus, haldus ja õigus; teeninduse õppevaldkonna isikuteeninduse õppekavagrupp) – Tallinna Ülikool
  • „Eesti kooli ajalugu: iseseisvusaeg 1917–1940"  (haridus, humanitaaria ja kunstid) – Tallinna Ülikool
  • „Etenduskunstide uurimismeetodid“  (haridus, humanitaaria ja kunstid) – Tartu Ülikool

Programmi toel avaldatud kõrgkooliõpikud

Autor(id) Pealkiri Aasta
Renate Pajusalu „Sõna ja tähendus“ 2009
Ain Raal „Farmakognoosia“ 2010
Enno Reinsalu „Eesti mäendus“ 2011
Eesti Füüsika Selts, tõlkeõpik „Füüsika põhikursus“ 1.köide 2011
Leif Kalev , Anu Toots ja autorite kollektiiv „Poliitika ja valitsemise alused“ 2011
Arvo Ots „Soojustehnika algkursus“ 2011
Toivo Järvis „Veterinaarparasitoloogia“ 2011
Eino Laas „Metsamajanduse alused“ 2011
Arvet Pedas ja Gennadi Vainikko „Harilikud diferentsiaalvõrrandid“ 2011
Mati Väljas „Analüütiline geomeetria“ 2012
Alar Astover ja autorite kollektiiv „Mullateadus“ 2012
Peeter Puusemp „Üldalgebra alused“ 2012
Olavi Loog, Heiki Timotheus, Jaak Järv „Orgaanilised polümeerid“ 2012
Andrus Lahe „Ehitusmehhaanika“ 2012
Jaan Metsaveer, Priit Põdra, Aleksander Klauson, Uusi Raukas „Tugevusõpetus“ 2012
Olev Saveli, tõlkeõpik „Loomakasvatus“ 2012
Ingrid Mesila „Patoanatoomia“ 2012
Eesti Füüsika Selts, tõlkeõpik „Füüsika põhikursus“ 2.köide 2012
Jaan Leetsar „Maamajanduslik ühistegevus“ 2012
Peeter Burk, tõlkeõpik „Keemia põhialused“ 2012
Ain Heinaru „Geneetika“ 2012
NANDA International, tõlkeõpik „Õendusdiagnoosid – Definitsioonid ja klassifikatsioon“ 2012
Rein Laaneots „Metroloogia” 2012
Margus Puusepp „Suuline tõlge“ 2013
Arne Lepp „Inimese anatoomia“ 2013
Enn Ernits ja Esta Nahkur „Koduloomade anatoomia“ 2013
Jüri Kirs ja Kalju Kenk „Mehhaanika alused“ I-II osa 2013
Kalev Pärna „Tõenäosusteooria algkursus“ 2013
Tõnu Lehtsaar „Sissejuhatus religioonipsühholoogiasse“ 2013
Evald Übi, Kadrin Keres „Rakendusmatemaatika“ 2013
Ivar Piir „Füüsika ajalugu“ 2013
Rein Raud „Sissejuhatus kultuuriteooriasse“ 2013
Teet Evartson „Arvutitehnika riistvara alused“ 2013
Henn Käärik „Klassikaline ja kaasaegne sotsioloogiline teooria“ 2013
Autor(id) Pealkiri Aasta
 Vello Otsmaa

„Betoonkonstruktsioonide arvutamine“

2014
Tõlkeõpik „Orgaaniline keemia“ 2014
Andres Soosaar „Meditsiinieetika“ 2014
Margus Lopp „Stereokeemia“ 2014
Jaan Järvik „Üldelektrotehnika“ 2014
Ülo Mander „Üldmaateadus“ 2014
Vastutav toimetaja Tõnis Arro, tõlkeõpik „Psühholoogia“ 2015
Priit Kulu, Jakob Kübarsepp, Andres Laansoo, Renno Veinthal „Materjalitehnika“ (I-II osa) 2015
Epp Moks „Eesti imetajad“ 2015
Alar Leibak „Kompleksmuutuja funktsioonid“ 2015
Karl Ingermann „Soojustehnika mõõtevahendid“ 2015
Maido Remm „Bioinformaatika“ 2015
Raivo Uibo „Immunoloogia“ 2015
Jüri Olt „Põllumajandustehnika I. Põllundusmasinad" 2015
Elmar-Jaan Just „Puitkonstruktsioonid“ 2015
Mait Kriipsalu, Aleksander Maastik, Jaak Truu „Jäätmekäitlus“ 2016
Jaan Janno „Arvutusmeetodid“ 2016
Peep Palumaa „Biokeemia“ 2016
Kai Saks „Gerontoloogia“ 2016
Marika Padrik „Kommunikatsioonipuuded lastel ja täiskasvanutel: märkamine, hindamine ja teraapia“ 2016
Priit Päkk „Kasvatatavate kalade haigused“ 2016
Merili Metsvahi „Folkloristlikud välitööd“ 2017
Elmar-Jaan Just „Puitkonstruktsioonid“ 2017
Ako Sauga „Statistika õpik majanduse ja ärinduse üliõpilastele“ 2017
Daisy Volmer ja autorite kollektiiv „Praktiline sotsiaalfarmaatsia“ 2017
Mikko Lagerspetz „Ühiskonna uurimise meetodid“ 2017
Rein Laaneots, Karl Raba „Mõõtmestamine ja tolereerimine“ 2017
Sirje Virkus ja autorite kollektiiv „Infoteadused teoorias ja praktikas“ 2017
Vilma Tatar „Toiduainete tehnoloogia“ 2017
Aet Annist ja Maarja Kaaristo „Sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia“ 2017
Lea Tummeleht „Loomade heaolu“ 2018
Kalevi Kull „Semiootika“ 2018
Vello Kala „Hüdrograafia alused“ 2018
Ülle Jaakma „Veiste sigimine“ 2018
Toivo Maimets ja Sulev Kuuse „Rakubioloogia“ 2018
Rein Laaneots ja Karl Raba „Mõõtmestamine ja tolereerimine“ 2018
Bruno Mölder „Sissejuhatus filosoofiasse“ 2018
Rein Toomla ja autorite kollektiiv „Sissejuhatus rahvusvahelistesse suhetesse“ 2018
Kati Aus „Õppimine ja psühholoogia“ 2018
Jüri Elken „Okeanograafia. Läänemeri“ 2018
Kaarel Orviku „Randade ehitus ja areng“ 2018
Margus Pihlak „Klassikaline ja mitteparameetriline statistika“ 2019
Tõlkeõpik, vastutav toimetaja Kaido Reivelt „Matemaatika mittematemaatikutele“ 2019
Kerri Kotta „Muusikateooria õpik“ 2019
Raivo Aunap, Kiira Mõisja, Tõnu Oja, Jüri Roosaare „Geoinformaatika“ 2019

Viimati uuendatud 13.10.2021