Haridus- ja Noorteamet

Haridus- ja Noorteamet (Harno) on Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala valitsusasutus, mis tegeleb Eesti riigi haridus- ja noortepoliitika rakendamisega.

Amet loodi 2020. aastal SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse teenuste põhjal.

Haridus- ja Noorteamet loodi eesmärgiga parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid. Samuti muudab see kodanikele ja asutustele riigiga suhtlemise kiiremaks ja lihtsamaks.

loe lähemalt

 

Esindused:

Aadress: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn
Telefon: 735 0500

Aadress: Tõnismägi 11, 10119 Tallinn
Telefon: 699 9399

Aadress: Tõnismägi 5a, 10119 Tallinn
Telefon: 697 9236

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrk EENet:

Aadress: Soola 3, 51004 Tartu
Telefon: 730 2110 
E-post: eenet@eenet.ee

Õppenõustamisteenused (Rajaleidja):

Keskuste aadressid: www.rajaleidja.ee/keskused
Telefon: 735 0700  
E-post: rajaleidja@harno.ee