Malevad

Koordineerime malevate korraldamisega seotud tegevust. Maleva korraldamise peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes selleks esmase töökogemuse saamise võimalust.

Maleva traditsioon on üle viiekümne aasta vana. Malevaid korraldatakse mitmete eri nimetuste all: näiteks õpilasmalev, töömalev ja noortemalev. Kuna tänapäeval on malev suunatud kõikidele noortele, olenemata sellest, kas nad õpivad või ei, saab kõiki toimuvaid malevaid nimetada noortemalevateks. Oma piirkonnas korraldatud malevas saavad osaleda 7–26aastased noored.

Malevas osalemise kaudu on noorel võimalik:

  • saada esimene lepinguline töökogemus;
  •  tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega;
  •  osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel;
  •  külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone;
  • sisustada oma vaba aega ennast arendavate tegevustega.

Korralduslik info

Viimati uuendatud 31.03.2021