Malevad

Haridus- ja Noorteamet koordineerib malevate korraldamisega seotud tegevust. Maleva korraldamise peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes selleks esmase töökogemuse saamise võimalust. Oma piirkonnas korraldatud malevas saavad osaleda 7–26aastased noored.

Malevas osalemise kaudu on noorel võimalik:

  • saada esimene lepinguline töökogemus;
  •  tutvuda tööseadusandluse ja –ohutusega;
  •  osaleda tööhõivevaldkonnaga seotud karjääri- ja infoüritustel;
  •  külastada piirkondlikke ettevõtteid ja organisatsioone;
  • sisustada oma vaba aega ennast arendavate tegevustega.

Rohkem infot malevate kohta leiab Haridusportaalist.

Malevakorraldajale on abiks Malevakorraldaja käsiraamat.

Viimati uuendatud 21.05.2021