Ettevõtlusõpe

Ettevõtlusõppeks nimetatakse ettevõtluse alaste teadmiste ja oskuste kujundamist õpilastes. Ettevõtluspädevust defineeritakse kui teadmiste, oskuste ja hoiakute terviklikku kogumit, mis on vajalik väärtust loovate ideede elluviimisel, õppija ettevõtlikkuse arenguks ning jätkusuutlikuks toimetulekuks töös ja igapäevaelus.
 • Eesti koolides on ettevõtlusõppe aluseks haridus- ja ettevõtlusekspertidest koosneva töörühma loodud ettevõtluspädevuse mudel, mida järgides on võimalik arendada ettevõtlikkust süsteemselt.

  Ettevõtluspädevuse mudel
 • Üldhariduses on võimalik rakendada ettevõtlusõpetust valikainena või lõimida ettevõtluspädevust üldhariduse õppeainetes. 

  Ettevõtlusõppe moodulid üldhariduses
 • Kutsehariduses on võimalik läbida ettevõtlusõppe baasmooduleid või spetsialiseeritud mooduleid.

  Ettevõtlusõppe moodulid kutsehariduses
 • Ettevõtlusõppe koolitused toetavad õpetajaid ettevõtlusõppe moodulite rakendamisel ja õppijate ettevõtluspädevuse arendamisel. Koolituste korraldajateks on mitmed partnerorganisatsioonid, ülikoolid ja ettevõtted.

  Ettevõtlusõppe koolitused
 • Ettevõtlusõppe arendamine toimub Eestis hetkel Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud programmi Edu ja Tegu raames.

  Programmist lähemalt
Ettevõtluspädevuse mudel

Ettevõtlusõppe moodulid üldhariduses

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe valikkursuse rakendamiseks põhikooli 3. astmes:

Juhend Harno Moodle keskkonna kasutamiseks:

 • Sisene Harno Moodle keskkonda.
 • Tee endale kasutajanimi ID-kaardi või Mobiil-ID abil.
 • Kui oled juba kasutaja, sisene keskkonda kasutades oma parooli ja e-maili aadressi. Samamoodi saab siseneda turvaliselt ja kiirelt ID-kaardi või Mobiil-IDga.
 • Kursuse leidmiseks sisesta otsingusse kursuse nimi: Valikõppeaine Ettevõtlusõpetus.

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe III kooliastme moodul

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe valikkursuse rakendamiseks gümnaasiumis:

Juhend Harno Moodle keskkonna kasutamiseks:

 • Sisene Harno Moodle keskkonda.
 • Tee endale kasutajanimi ID-kaardi või Mobiil-ID abil.
 • Kui oled juba kasutaja, sisene keskkonda kasutades oma parooli ja e-maili aadressi. Samamoodi saab siseneda turvaliselt ja kiirelt ID-kaardi või Mobiil-IDga.
 • Kursuse leidmiseks sisesta otsingusse kursuse nimi valikkursus Ettevõtlusõpetus.

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe valikkursuse moodul

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks ja läbiviimiseks üldhariduse õppeainetes 1.–4. kooliastmes:

Juhend ettevõtluspädevuse lõimimiseks õppeprotsessi kirjeldustesse üldhariduses

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtluspädevuse lõimimine

Ettevõtlusõppe moodulid kutsehariduses

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks kutsehariduse 2. tasemel:

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe moodul 2. tasemel

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe moodul 4. tasemel

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks kutsehariduse 4. tasemel:

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks kutsehariduse 5. tasemel:

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe moodul 5. tasemel

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe moodul 3. tasemel

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe rakendamiseks kutsehariduse 3. tasemel:

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe spets moodul 4. tasemel

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe spetsialiseeritud moodulite rakendamiseks kutsehariduse 4. tasemel.

Kujundusel on välja toodud mooduli eesmärk, õpiväljundid ja peamised teemad:

Ettevõtlusõppe kutseõppe spets moodul 5. tasemel

Siit leiad toetavaid materjale ettevõtlusõppe spetsialiseeritud moodulite rakendamiseks kutsehariduse 5. tasemel.

Viimati uuendatud 26.03.2021