Hariduse tehnoloogiakompass

„Hariduse tehnoloogiakompass“ on Eesti koolidele mõeldud tehnoloogiaülevaade, mis annab praktilisi nõuandeid tehnoloogia rakendamiseks kaasaegses õppetöös.

Tehnoloogiakompass hoiab Eesti haridustöötajaid kursis tehnoloogia ja sellega seotud õpetamismetoodikate arenguga maailmas. Koolikeskne raport sisaldab praktilisi näiteid, et tuua välja tehnoloogia ja koolielu kokkupuutepunktid, pakkuda ideid ning suunata tähelepanu uutele võimalustele.

Igal aastal valmiva seireraportiga keskendume valitud teemadele ning selgitame välja Eesti kooli hetkeseisu ja uued võimalused – mida peaksime õpilastele õpetama, et valmistada neid ette tuleviku tööturu jaoks ning milliseid võimalusi pakub erinevate tehnoloogiate rakendamine õppetöös.

Loe kõiki peatükke täies mahus “Hariduse tehnoloogiakompassi” veebilehelt!

Esmakordse seire läbiviimiseks kutsusime 2018. aastal kokku ekspertkogu, kuhu kuuluvad ülikoolide esindajad, tehnoloogiavaldkonna eestkõnelejad ja õpetajad. Koos valiti välja küsimused, millele üheskoos vastuseid otsida.

Esimene tehnoloogiakompass ilmus 2019. aastal. Raportid on ilmunud kaheksal teemal: tehisintellekt, asjade internet, andmeanalüütika, virtuaal- ja liitreaalsus, privaatsus, mängustamine ja personaliseeritud õpe. 2021. aasta kompassi peatükk kannab nime “Unelmate distantsõpe”, mis räägib tulevikku vaatavalt ja tehnoloogia valguses sellest, kuidas kaugõpet kõige mõistlikumalt õppes kasutada.

 

Viimati uuendatud 05.04.2021