Riiklik välisüliõpilaste, -teadlaste ja -õppejõudude stipendium

Riikliku välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumiprogrammi raames toetame välisriigi üliõpilaste suve- ja talvekoolides osalemist, kraadiõpet ning teadurite ja lektorite visiite Eesti kõrgkoolidesse.

Võtame taotluseid vastu kolmes kategoorias:

  • Suve- ja talvekooli stipendiumiga toetame väliskõrgkoolis õppivate tudengite osalemist Eesti kõrgkoolide korraldavates suve- ja talvekoolides. Stipendiumi võivad taotleda väliskõrgkoolis õppivad bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased, kes on taotlemise hetkeks väliskõrgkoolis õppinud vähemalt ühe aasta. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai.

Loe suve- ja talvekooli stipendiumi kohta lähemalt

  • Välisteadlaste ja õppejõudude stipendiumiga toetame välisriigist pärit teadlaste ja õppejõudude tööd Eesti kõrgkoolides. Stipendiumi saaja peab töötama välisriigi kõrgkoolis, teadus- või arendusasutuse akadeemilisel ametikohal. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai.

Loe välisteadlaste ja õppejõudude stipendiumi kohta lähemalt

  • Välistudengite stipendiumiga toetame välisüliõpilasi, kes soovivad õppida Eesti kõrgkoolis tasemeõppes või vahetusüliõpilasena. Kõrghariduse esimesel astmel saab stipendiumit taotleda ainult eesti keele ja kultuuriga seotud valdkondades. Magistri- ja doktoriõppe tasemel õpinguid toetame kõikides valdkondades. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. september.

Loe välistudengite stipendiumi kohta lähemalt

Suve- ja talvekooli stipendium välistudengitele

Riikliku suve- ja talvekooli stipendiumiga toetakse välisüliõpilaste osalemist Eesti kõrgkoolide suve- ja talvekoolides. Stipendiumi võivad taotleda välisriigi kõrgkoolis õppivad bakalaureuse, magistri- ja doktoriõppe üliõpilased.

Stipendiumi saab kasutada Eesti kõrgkoolide poolt korraldatavatel eesti keele ja kultuuri suvekursustel ning ingliskeelsete õppekavadega seotud suve- ja talvekoolides osalemiseks.

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Taotlemise tähtaeg on 1. mai (esitamise võimalus keskkonnas sulgub automaatselt 1. mai kell 00.00). Taotluse esitamise võimalus avaneb üks kuu enne tähtaega. Taotlus tuleb esitada elektroonilises taotluskeskkonnas.

taotlussüsteemi

Lisainfo:

Liis Uulman
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 6999 395
liis.uulman@harno.ee

Suve- ja talvekooli stipendiumi taotlemine

Stipendium katab suve- või talvekooli osalemistasu ja üliõpilase majutuskulu kehtestatud piirmäärade ulatuses. Stipendiumi osalemistasu arvestatakse tegeliku määra ulatuses, kuid mitte rohkem kui 500 eurot ühe suve- või talvekooli kohta. 


Stipendiumi majutuskulu osaks arvestatakse 25 eurot päevas kõige enam 28 päeva eest.  Stipendium makstakse suve- või talvekooli korraldavale kõrgkoolile, kes korraldab majutuse pakkumise või stipendiumi edasimaksmise vastavalt vajadusele. Kursusele tuleb registreeruda enne stipendiumi taotlemist.
 

Amet maksab stipendiumi vastuvõtvale kõrgkoolile 21 päeva jooksul pärast vastava lepingu sõlmimist. Stipendiumi maksmise perioodil peab stipendiaat viibima Eestis. Kui selgub, et stipendiaat ei ole stipendiumi maksmise perioodil Eestis viibinud, tuleb vastuvõtval asutusel tagastada stipendiumi majutuse osa. 2021. aasta suvekooli taotlusvoorus saab taotleda stipendiumi ka veebikursuste osalustasu katmiseks.

Aruande kasutatud stipendiumite kohta esitab ametile vastuvõttev kõrgkool. Vabas vormis aruanne tegevustest ja kuludest esitatakse ühe kuu jooksul pärast suve- või talvekooli lõppemist.

Välisteadlaste ja õppejõudude stipendium

Riikliku välisriigi teadlaste ja õppejõudude stipendiumiga toetakse välisriigist pärit teadlaste ja õppejõudude tööd Eesti kõrgkoolis. Toetuse lõppkasutaja peab töötama välisriigi kõrgkoolis akadeemilisel ametikohal.

Taotlusi võetakse vastu üks kord aastas. Taotlemise tähtaeg on 1. mail (esitamise võimalus keskkonnas sulgub automaatselt 2. mail kell 00.00).

Taotlus tuleb esitada elektroonilises taotluskeskkonnas. Taotluse esitamise võimalus avaneb taotlussüsteemis üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega.

taotlussüsteemi

Lisainfo:

Liis Uulman
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 6999 395
liis.uulman@harno.ee

Välisteadlaste ja õppejõudude stipendiumi taotlemine

Välisriigi teadlaste ja õppejõudude toetused jagunevad lühiajalisteks ja pikaajalisteks. Lühiajalist toetust makstakse kuni 9 päeva kestvate lähetuste korral ning toetuse määraks on 45 eurot päeva eest. Pikaajalist toetust makstakse 10 päeva kuni 10 kuud kestvateks lähetuseks ning kuu määraks on 660 eurot.

Stipendiumi makstakse ainult, juhul kui taotleja alustab tööd Eestis, vastupidisel juhul kaotab taotleja õiguse toetusele.

Stipendiumi leping sõlmitakse ja toetus makstakse vastuvõtvale kõrgkoolile, kes korraldab välisriigi teadlase või õppejõu kulude katmise või selle edasimaksmise. Vastuvõttev asutus võib toetust kasutada päevaraha või töötasu maksmiseks ja majutus- või reisikulu kompenseerimiseks tasudes vajadusel riiklikud maksud. Täiendavat maksukulu ei hüvitata.

Vabas vormis aruande kasutatud toetuste kohta esitab ametile vastuvõttev asutus.

Välistudengite stipendium

Stipendiumiga toetatakse välisüliõpilaste osalemist Eesti kõrgkoolide õppetöös. Stipendiumi võivad taotleda välisüliõpilased, kes soovivad õppida Eesti kõrgkoolis tasemeõppes või vahetusüliõpilasena. 

Magistri- ja doktoriõppe tasemel toetatakse õpinguid kõikides valdkondades. Kõrghariduse esimesel astmel saab stipendiumi taotleda ainult eesti keele ja kultuuriga seotud valdkondades. Taotlusi võetakse vastu tudengitelt riikidest, kelle kodakondsus on ühes lisas 1 toodud riigis. Stipendiumi võib kasutada nii vahetusõppe kui tasemeõppe õpinguteks.

Taotlusi võetakse vastu ühel korral aastas. Taotlemise tähtaeg on 1. september 2021 (esitamise võimalus keskkonnas sulgub automaatselt 1. septembril kell 00.00). Taotluse esitamise võimalus avaneb üks kuu enne tähtaega.


taotlussüsteemi

Lisainfo:

Liis Uulman
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 6999 395
liis.uulman@harno.ee

Välistudengite stipendiumi taotlemine

Vahetusüliõpilasele makstakse stipendiumi Eestis õppimise perioodil, kuid mitte enam kui kümnel kalendrikuul aastas. Stipendiumi makstakse rohkem kui üks kuu kestvateks

vahetusõpinguteks.

Tasemeõppe üliõpilastele makstakse stipendiumi 12 kuul aastas, välja arvatud viimasel nominaalsel õppeaastal, mil stipendiumi makstakse 10 kuud.

Stipendiumite määrad on kehtestatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga järgmised:

  • Kõrghariduse esimese astme õppe ja magistriõppe stipendiumi määr on 350 eurot kuus.

  • Doktoriõppe stipendiumi määr on 660 eurot kuus.

  • Muid kulusid ei kaeta.

Stipendiumi makstakse täiskuudes. Täiskuuks loetakse 30 päevast perioodi. Kui õpingud ei kesta tervet kalendrikuud, makstakse stipendiumi summas, mis on proportsionaalne õpitud päevade arvuga selles kuus.

Stipendiumi kasutamise leping sõlmitakse ja stipendium makstakse vastuvõtvale kõrgkoolile, kes korraldab stipendiumi edasimaksmise stipendiaadile. Juhul kui taotleja ei alusta õpinguid, kaotab ta õiguse stipendiumi kasutamiseks.

Stipendiumi leping sõlmitakse ja toetus makstakse vastuvõtvale kõrgkoolile, kes korraldab välisriigi teadlase või õppejõu kulude katmise või selle edasimaksmise.  Amet maksab stipendiumi vastuvõtvale kõrgkoolile 21 päeva jooksul pärast vastava lepingu sõlmimist.

Aruande kasutatud stipendiumite kohta esitab ametile vastuvõttev kõrgkool. Vabas vormis aruanne tegevustest ja kuludest esitatakse vastavalt lepingus sätestatud tähtaegadele.

Viimati uuendatud 16.11.2021