Rahvuskaaslaste programm

Rahvuskaaslaste programmi info kehtib kuni 2020. aasta stipendiaatidele.
2021. aasta tegevused avaldame kevadel.

Rahvuskaaslaste programmi raames võetakse taotlusi vastu kahes kategoorias:

  • Tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel.
  • Keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid Tartu Ülikoolis.

Toetuse saamise või mittesaamise otsustab Rahvuskaaslaste programminõukogu.

Loe lähemalt

Dokumendid ja viited

Rahvuskaaslase stipendiumiprogrammi juhend

Lisainfo:

Marilyn Fridolin
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
+372 6999 397
marilyn.fridolin@harno.ee

Viimati uuendatud 21.04.2021