Dora Pluss

Programmi „Dora Pluss“ eesmärk on suurendada Eesti kui õppimise ja teadustöö tegemise koha tuntust ja atraktiivsust ning tõsta meie kõrghariduse rahvusvahelist konkurentsivõimet. Programmi viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu fondi kaudu ning struktuuritoetuste abil. Tegevuse elluviijaks on Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakond ning partneriteks Eesti kõrgkoolid. Dora Pluss kestab 01.08.2015-31.05.2023 ning tegevuste kogueelarve on 22 567 790 eurot.

Dora Pluss tegevused toetavad Eesti elukestva õppe strateegia 2020 kõrghariduse programmi, Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 „Teadmistepõhine Eesti” ja konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide täitmist.

Dora Plussi alaeesmärkideks on:

  • parandada noorteadlaste ja magistrantide teadlikkust erinevatest õppe- ja teaduspraktikatest ning nende osalemist rahvusvahelistes koostööprojektides (tegevus 1);
  • suurendada välismagistrantide ja –doktorantide osakaalu Eesti kõrgkoolides (tegevus 2 ja 4);
  • tõsta doktoriõppe efektiivsust (tegevused 1 ja 2);
  • parandada kõrgkoolide võimekust kaasata välisõppureid (tegevused 2, 3 ja 4);
  • tõsta nõudlust välisüliõpilaste järele Eesti tööturul ja toetada seeläbi kõrghariduse ja majanduse arengut (tegevus 4);
  • tugevdada Eesti ülikoolides pakutava doktoriõppe vastavust innovaatilise doktoriõppe printsiipidele (tegevused 1, 2, 3 ja 4).

Eesmärke viiakse ellu läbi nelja alategevuse.

Tegevus 1: Noorteadlaste ja magistrantide osalemine rahvusvahelises teadmisteringluses

Tegevuse raames toetame noorteadlaste ja magistrantide õppe- või teadustööga seotud lühiajalist õpirännet välisriikidesse ning doktorantide õpirännet välisriiki 1-10 kuu jooksul. Eesti kõrgkoolide noorteadlastel ja magistrantidel võimaldatakse toetuse abil osaleda välismaal toimuval erialasel konverentsil, seminaril, kursusel või muus erialases tegevuses.


loe lähemalt Dora+ õpirändest

Tegevus 2: Välismagistrantide ja -doktorantide kaasamine

Tegevuse raames toetame Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivaid välismagistrante ja -doktorante ning Eestis lühiajaliselt viibivaid külalisdoktorante.

loe lähemalt Dora+ välistudengite stipendiumitest

Tegevus 3: Suve- ja talvekoolide korraldamine

Tegevuse raames korraldasid Eesti kõrgkoolid välisüliõpilastele suunatud erialaseid lühiajalisi ja intensiivkursusi. Uusi suve- ja talvekoole me enam ei toeta.

Tegevus 4: Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine ehk Study in Estonia

„Study in Estonia“ raames tutvustame Eestis õppimise ja töötamise võimaluste välismaal ning vahendame infot Eestis õppivatele välisüliõpilastele.

loe lähemalt Study in Estonia lehelt

Kontaktid

Dora Pluss programmi üldteave ja -küsimused: Evelin Einla-Polluks (Evelin.Einla-Polluks@harno.ee, tel. 699 6496)

Dora+ õpiränne T1.1: Carmen Raudsepp ( carmen.raudsepp@harno.ee, tel 730 0121)

Dora+ õpiränne T1.2: Eneli Külaots (eneli.kulaots@harno.ee , tel 730 0716)

Dora+ välisüliõpilaste stipendiumid (T2): Anu Lepik (anu.lepik@harno.ee, tel 730 0809)

Study in Estonia üldküsimused. Eero Loonurm ( Eero.Loonurm@harno.ee, tel 7300 715)

Maksetaotluste üldküsimused: Regina Borissova ( Regina.Borissova@harno.ee, tel 7300806)

Dokumendid ja viited

Dora Pluss toetuse andmise tingimused

Euroraha on avalik raha ja seetõttu on avalikkusel õigus teada, mida selle raha eest on tehtud ja kes sellest kasu on saanud. Dora Pluss tegevusi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik. Õpirändega seotud artiklites, publikatsioonides, slaididel jm ning suulistes sõnavõttudes tuleb viidata Euroopa Liidu toetuse saamisele, kasutades Euroopa Regionaalarengu Fondi kaksiklogo või viidates toetusele sõnaliselt (näiteks: „Artikli aluseks olnud teadustööd on toetanud Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondist”). 

ERF logod inglise keeles (välismaal kasutamiseks mõeldud artiklitele, trükistele, ettekannetele jne): 

Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis

ERF logod eesti keeles (Eestis kasutamiseks mõeldud artiklitele, trükistele, ettekannetele jne): 

Vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge vertikaalne .jpg ja .pdf formaadis
Must-valge horisontaalne .jpg ja .pdf formaadis

Study in Estonia logod (kasutamiseks välisturunduses ja välistudengite tugiteenustes) 

Noolelogo .png (RGB) ja .pdf (CMYK) formaadis valgel põhjal
Noolelogo .png (RGB) ja .pdf (CMYK) formaadis sinisel põhjal
Horisontaalne logo .png (RGB) ja .pdf (CMYK) formaadis valgel põhjal
Horisontaalne logo .png (RGB) ja .pdf (CMYK) formaadis sinisel põhjal

Haridus- ja Noorteameti logod

Viimati uuendatud 14.09.2021