Eesti keele ja kultuuri suve- ja talveülikoolide stipendium

Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe (EKKAV) toel pakume välisüliõpilastele igal aastal stipendiumi raames tasuta õppekohti eesti keele ja kultuuri suve- ja talvekursustele. Taotleja peab olema välisülikooli tudeng (BA, MA, doktorant).

Toetame õppurite osalemist suve- ja talvekursustel, kes taotlemise hetkel eesti keelt õpivad või on seda varem õppinud (vajalik on eesti keele õppejõu soovituskiri või muu tõend eesti keele õppe kohta).

Stipendium kantakse kursuseid korraldavale ülikoolile ning see katab õppetasu ja majutuse ning valikuliselt kultuuriprogrammi kulud. Sõidukulud Eestisse ja tagasi on stipendiaadi kanda.

NB! Eesti keele ja kultuuri suve- ja talvekursuste stipendiumi taotlemise juhend on täpsustamisel, uuendatud juhend lisatakse märtsis 2021. 

Taotlusvoorude tähtajad:

  • 16. mai 2021 (suvekursuste stipendium)

  • talvekursuste stipendiumi taotlustähtaeg täpsustub septembris 2021

Taotluse esitamise võimalus avaneb elektroonilises taotlussüsteemis hiljemalt kaks nädalat enne taotluste esitamise tähtaega.

TAOTLUSSÜSTEEMI

Lisainfo:

Tiiu Tuisk
Stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist
Haridus- ja Noorteamet
+372 7300 604
tiiu.tuisk@harno.ee 
 

Viimati uuendatud 05.04.2021