Osale Noorte heaks projektikonkursi, malevasuve ja noorsootöötaja kutse ning osakutse taotlusvoorudes

08.04.2021 | 09:35

Noorsootöötaja kutse ja osakutse taotlemise voorud on jätkuvalt avatud, peatselt avaneb projektikonkurss Noorte Heaks, mis ühildab endised Varaait ning ANK konkursid ning peagi on avatud ka Malevasuvi 2021 taotlusvoor.
    • Jaga

Peagi avaneb noortekeskustele ja huvikoolidele uus projektikonkurss "Noorte Heaks"

Projektikonkursilt saab taotleda toetust tegevuste läbiviimiseks ja selleks vajalike vahendite soetamiseks või renoveerimiseks. 2021. aasta projektikonkursi fookus on noorte vajadustest lähtuvalt Covid-19 kriisi mõjude leevendamine, seades esile noorte vaimse tervise ja üldpädevuste, sh enesejuhtimine ja sotsiaalsed oskused, arendamise. Loe lisa siit.

Noorsootöötaja kutse taotlemine on veel avatud

Kevadvoorus on jätkuvalt võimalik taotleda noorsootöötaja kutset või osakutset. Noorsootöötaja osakutse esmakordseks taotlemiseks tuleb dokumendid esitada hiljemalt neli tööpäeva enne valitud eksamit ning eksamid kestavad juunini. Loe lisa siit.

Malevasuvi tuleb taas 

Taotlusvoor on avatud kõigile malevakorraldajatele, toetatakse nii ööbimisega kui ööbimiseta malevate läbiviimist. Malevate eesmärk on toetada töökogemuseta või vähese töökogemusega noorte konkurentsivõimet tõstes noorte teadlikkust töömaailmast, tuleviku tööturuoskustest  ja karjääriplaneerimisest. Loe lisa siit.