Riigieksamitöödega tutvumine ja apelleerimine

07.06.2021 | 08:06

Apellatsiooniperioodil saab riigieksamitöödega tutvuda 18.- 28. juunini 2021. a.
    • Jaga

Riigieksamitöö punktidega osade kaupa on võimalik tutvuda Eksamite Infosüsteemis (EIS), kust saab alates 18. juunist 2021 esitada avalduse elektroonse riigieksamitööga tutvumiseks. Täpsemad juhised avalduse esitamiseks on leitavad SIIT

Kui soovite tulla eksamitööga tutvuma Haridus- ja Noorteametisse (Lõõtsa 4, Tallinn), siis tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumine avaneb 18. juunil. 

NB! Riigieksamitöödega on võimalik tutvuda aastaringselt, kuid apellatsiooni perioodil tutvumine on eelkõige mõeldud neile, kes kaaluvad esitada apellatsiooni.

  • Tutvuma tulles on kindlasti vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba).
  • Riigieksamitöödel ei ole peal punkte ega hindajate märkmeid.
  • Tutvuda saab kas elektroonilise eksamitööga või paberil eksamitööga kohapeal.

Kui eksaminand ei pea oma tulemust õiglaseks, võib ta esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile vaide. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul eksamitunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates. Vaie tuleb esitada EIS-ist (vaata juhiseid SIIT) või saata ministeeriumile apellatsioonikomisjoni plangil, kas allkirjastatud või digiallkirjastatud avaldus. Täpsemad juhised SIIN. Avalduses tuleb põhjendada vaide esitamist ja viidata konkreetsetele asjaoludele, mis põhjustel on alust arvata, et eksamitöö ei ole hinnatud vastavalt hindamisjuhendile.

Eksamitulemuste vaidlustamise kohta saab täpsemalt lugeda SIIT.