Distantsõpe

Distantsõppe korraldamine

Kuni kestab koroonakriis, peaksid kõik haridusasutused olema valmis korraldama õppetööd vajadusel distantsilt. Sellelt leheküljelt leiad juhiseid, materjale ja nõuandeid distantsõppe korraldamiseks.


  • Hetkel kehtivad riiklikud juhised õppetöö korralduse kohta leiad alati: hm.ee/et/koroona

  • Küsimustega õppekorralduse kohta saab pöörduda ministeeriumi infotelefonidele 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9–17) või e-posti aadressil info@hm.ee

  • Küsimustega distantsõppe tehnilise korraldamise kohta saab pöörduda Harno poole e-posti aadressil distantsope@eenet.ee

  • Küsimustega laste koroonakriisi ajal õppetöös toetamise kohta saab pöörduda Rajaleidja õppenõustajate poole kriisitelefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12–16)

  • Koolijuhtidele on e-õppe korraldamisel abiks ka haridustehnoloogia infoliin 608 0707 ning e-post ht-info@harno.ee

Siit leiad Haridus- ja Noorteameti koondatud info ja materjalid distantsõppe praktiliseks korraldamiseks:

Mis vahe on distantsõppel, koduõppel ja e-õppel?

Distantsõppe puhul korraldab õpet kool, kuid õpilased ei viibi koolimajas – õpetajad suhtlevad õpilastega tehnoloogia abil. 2020. aasta kevadel olid kõik Eesti koolid koroonakriisi tõttu täielikul distantsõppel, kuid distantsõpet saab korraldada ka osaliselt. Näiteks: mõned õpilased on kodus, teised koolis; osad ained toimuvad digitaalselt, osad koolimajas; mõned nädalapäevad tuleb käia koolis, mõned on distantsõppepäevad jne. Mõnikord on distantsõpet nimetatud ka kodusõppeks.

Koduõpe ei tähenda sama, mida distantsõpe. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi saab laps koduõppel olla kas tervislikel põhjustel või lapsevanema soovil. Koduõpet tervislikel põhjustel korraldab lapsele kool, kuid see on siiski väga erandlik meede, mille rakendamiseks vaja Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust. Koduõpet lapsevanema soovil korraldab ja rahastab vanem ise, selleks tuleb esitada koolile taotlus hiljemalt 20. augustiks I poolaastaks koduõppele jäämiseks ja hiljemalt 20. detsembriks II poolaastaks koduõppele jäämiseks.

E-õpe on õppetöö digitehnoloogiliste kanalite ja/või vahendite kaudu. E-õpet võib osaliselt rakendada ka tavapärases koolielus – näiteks teha e-õppe päevi.

Hübriidõpe (ka põimõpe) on õpe, kus osa õpilasi on klassis ja teine osa jälgib sama tundi video vahendusel (distantsilt) ehk ühe klassi õpilastest osa on kontaktõppel ja teised distantsõppel.

  • Hetkel kehtivad riiklikud juhised õppetöö korralduse kohta leiad alati: hm.ee/et/koroona

  • Küsimustega õppekorralduse kohta saab pöörduda ministeeriumi infotelefonidele 5690 0353 ja 5690 0340 (tööpäeviti kell 9–17) või e-posti aadressil info@hm.ee

  • Küsimustega distantsõppe tehnilise korraldamise kohta saab pöörduda Harno poole e-posti aadressil distantsope@eenet.ee

  • Küsimustega laste koroonakriisi ajal õppetöös toetamise kohta saab pöörduda Rajaleidja õppenõustajate poole kriisitelefonil 7350 750 (tööpäeviti kell 12–16)

  • Koolijuhtidele on e-õppe korraldamisel abiks ka haridustehnoloogia infoliin 608 0707 ning e-post ht-info@harno.ee

Siit leiad Haridus- ja Noorteameti koondatud info ja materjalid distantsõppe praktiliseks korraldamiseks:

Mis vahe on distantsõppel, koduõppel ja e-õppel?

Distantsõppe puhul korraldab õpet kool, kuid õpilased ei viibi koolimajas – õpetajad suhtlevad õpilastega tehnoloogia abil. 2020. aasta kevadel olid kõik Eesti koolid koroonakriisi tõttu täielikul distantsõppel, kuid distantsõpet saab korraldada ka osaliselt. Näiteks: mõned õpilased on kodus, teised koolis; osad ained toimuvad digitaalselt, osad koolimajas; mõned nädalapäevad tuleb käia koolis, mõned on distantsõppepäevad jne. Mõnikord on distantsõpet nimetatud ka kodusõppeks.

Koduõpe ei tähenda sama, mida distantsõpe. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi saab laps koduõppel olla kas tervislikel põhjustel või lapsevanema soovil. Koduõpet tervislikel põhjustel korraldab lapsele kool, kuid see on siiski väga erandlik meede, mille rakendamiseks vaja Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitust. Koduõpet lapsevanema soovil korraldab ja rahastab vanem ise, selleks tuleb esitada koolile taotlus hiljemalt 20. augustiks I poolaastaks koduõppele jäämiseks ja hiljemalt 20. detsembriks II poolaastaks koduõppele jäämiseks.

E-õpe on õppetöö digitehnoloogiliste kanalite ja/või vahendite kaudu. E-õpet võib osaliselt rakendada ka tavapärases koolielus – näiteks teha e-õppe päevi.

Hübriidõpe (ka põimõpe) on õpe, kus osa õpilasi on klassis ja teine osa jälgib sama tundi video vahendusel (distantsilt) ehk ühe klassi õpilastest osa on kontaktõppel ja teised distantsõppel.