Gümnaasiumiõpilased näitasid rahvusvahelisel eksamil häid inglise keele teadmisi

12.01.2022 | 18:36

Väga hea inglise keele oskusega gümnasistidel on võimalus sooritada rahvusvaheline Cambridge English C1 Advanced keeleeksam. 2021. aastal tegi eksami kokku 4104 õpilast, kellest 84,7% saavutas inglise keeles C-taseme.
    • Jaga

Alates 2019. aastast pakub Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning rahvusvaheliselt tunnustatud testimisorganisatsiooniga Cambridge University Press & Assessment Eesti gümnaasiumiõpilastele võimalust sooritada tasuta inglise keele eksamit Cambridge English C1 Advanced.

Inglise keele rahvusvaheline Cambridge C1 Advanced eksam viidi eelmisel aastal läbi 24. aprillil (suulise osa testid ajavahemikus 24.04–06.05.2021) ja 27. novembril (suulise osa testid ajavahemikus 27.11-10.12.2021). C1 Advanced kevadsessioonist võttis osa 1890 ja sügissessioonist 2214 eksaminandi. C-taseme saavutas kokku 84,7% eksaminandidest, sh C2-taseme saavutas 20,4% ja C1-taseme saavutas 64,3% eksaminandidest. B2-taseme saavutas 14,6% eksami sooritajatest ning taset ei saavutanud 0,7%. 60% osalejatest sooritas paberil eksami ja 40% arvutipõhise eksami.

C1 Advanced eksami näol on tegemist kõrgetasemelise teadmiste kontrolliga, mis tõendab enam kui 9000 ettevõtte, haridus- ja valitsusasutuse poolt nõutava keeleoskustaseme olemasolu. Abituriendid saavad Cambridge English C1 Advanced keeleeksami B2, C1 või C2 taseme sertifikaadiga asendada inglise keele riigieksami. Eksamil omandatud sertifikaat kehtib kogu elu.

Lisainfo rahvusvaheliste keeleeksamite kohta on leitav Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.